sqen

Aktivitete

Shërbime këshillimi psiko- social për të rinjtë

Qendra Youth Act në kuadër të projektit “Youth Net-Zgjidh Veten” i financuar nga Agjencia për Mbrojtjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), ka realizuar aktivitetin “Shërbime këshillimi psiko- social për të rinjtë” në qytetin e Tiranës, Durrësit dhe Beratit. Gjatë këtyre aktiviteteve, 150 të rinjve i’u ofrua mundësia të marrin këshillim psiko –social nga këshillues profesionist. Ekspert të fushës shpjeguan se çfarë ...

Read More »

Non-digital Green Camp 2 | Projekti BeWell@digital

Në datat 08/11/2023 – 10/11/2023 Qendra Youth Act zhvilloj Green Camp 2 me të punonjës të rinj si dhe të rinj te papunësuar në kuadër të projektit “BeWell@Digital”.  Qëllimi i këtij kampi ishte informimi i pjesëmarrësve për rëndësinë e angazhimit në aktivitete sportive për shëndetin dhe jetën shoqërore. Të pranishëm ishin 31 të rinj, punëtorë të rinj dhe të papunë, ...

Read More »

Non digital Green Camp 1 | Projekti BeWell@Digital

Nën moton “Të qëndrosh aktiv është po aq i rëndësishëm për trurin sa është për trupin” në kuadër të projektit BeWell@Digital, në datat 01-03 Nëntor 2023, Youth Act Center zhvilloi një kamp të gjelbër jo-dixhital me studentë dhe nxënës. nga qytete të ndryshme. Në muajin nëntor, Youth Act Center hapi thirrjen për pjesëmarrësit për këto aktivitete. Pas një numri të ...

Read More »

Tryezë e rrumbullakët: “Epoka dixhitale dhe mundësitë e punësimit në arenat kombëtare dhe ndërkombëtare”

Në kuadër të projekti BeWell@Digital, nën titullin “Epoka dixhitale dhe mundësitë e punësimit në arenat kombëtare dhe ndërkombëtare” Qendra Youth Act organizoi një tryezë të rrumbullakët në formë bashkëbisedimi me rreth 25 të rinj, student, anëtar organizatash si dhe të punësuar në sektorin publik dhe privat. Projekti BeWell@DIGITAL ka për qëllim përmirësimin e statusit të shëndetit mendor për të rinjtë ...

Read More »

Youth Entrepreneur Model. Përmirësim dhe promovim i produktit/shërbimit | Projekti “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse”

Në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” gjatë muajit maj u zhvilluan Hackathon dhe Bootcamp Kombëtar ku ishin të ftuar fituesit dhe idetë më të mira të prezantuara gjatë aktiviteteve Hackathon nëpër rrethe të realizuara gjatë muajit Mars dhePrill. Nga projektet e prezantuara, juria bazuar në aftësinë prezantuese, aftësinë teknike, vlefshmërinë e idesë, qëndrueshmërinë e projektit vlerësoi tre projekte ...

Read More »

Aktivitet: Ndryshimi i natyrës së punës në epokën dixhitale nëkuadër të projektit “BeWell@Digital”

Më datë 23.10.2023 u mbajt në bibliotekën e qytetit Debati i dytë i Hapur me temë: Ndryshimi i natyrës së punës në epokën dixhitale. Ishin 37 pjesëmarrës, nga të cilët 24 ishin vajza dhe 13 ishin djem. Eksperti z. Erion Muca, si dhe moderatori i këtij aktiviteti, u ndal gjatë në ndryshimet që ka sjellë zhvillimi i teknologjisë, të cilat ...

Read More »