sqen

Aktivitete

Konferencë “Fuqizimi i shëndetit mendor dhe mirëqenies së të rinjve ” | Podgoricë

Në datën 31 Maj 2023, në Podgoricë u organizua Konferenca “Fuqizimi i shëndetit mendor dhe mirëqenies së të rinjve në mjedisin dixhital të punës dhe të të mësuarit” në kuadër të projektit BeWell@Digital. Përfaqësues nga Ballkani Perëndimor prezantuan studimet e tyre shkencore rreth mirëqënies së të rinjve, se si përdorimi dhe impakti i rrjeteve sociale tek ta po sjell ndikim ...

Read More »

Bootcamp – Inovacion dhe Sipërmarrje

Në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” financuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, Qendra Youth Act zhvilloi me të rinjtë e qytetit të Shkodrës, Pogradecit, Beratit, Tiranës dhe Durrësit aktivitetin e dyte “Bootcamp – Scouting & Pitching skills“. Në këtë aktivitet të rinjtë u trajnuan dhe mentoruan sesi të zhvillonin idetë e tyre të biznesit në plane konkrete biznesi. Pëvec trajnimeve ...

Read More »

“RINIA HACKATHON” – ZBULIMI I TALENTEVE PËR TË ARDHMEN DIXHITALE

Në datë 3 Maj 2023, Qendra Youth Act në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” financuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, zhvilloi Bootcamp-in me idetë e përzgjedhura nga të rinjtë e qytetit të Tiranës, Shkodrës, Beratit, Durrësit dhe Pogradecit. 35 të rinj morën pjesë në event bootcamp ku nga ana e ...

Read More »

“Shkodra Hackathon” – Zbulimi i talenteve për të ardhmen dixhitale

Në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” financuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, në datë 7 Prill 2023, në qytetin e Shkodrës u zhvillua aktiviteti në “Shkodra Hackathon – Zbulimi i talenteve për të ardhmen dixhitale”. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është zbulimi dhe mbështetja e talenteve të grupmoshave të ndryshme, duke u krijuar hapesirën e punës, mbështetjen e ...

Read More »

BeWell@DIGITAL Trajnim i Këshilltarëve Rinor në Tiranë

Data: 27 – 29 Mars 2023Vendodhja: Tiranë, Shqipëri Si pjesë e projektit BeWell@DIGITAL , Youth Health Organization, sëbashku me IMTM dhe GBHIA, zhvilluan një trajnim tre ditor për këshilltarët e ardhshëm të shëndetit mendor të të rinjve. Ky trajnim u realizua në datat 27-29 Mars 2023, në Tiranë dhe u organizua nga Qendra Youth Act që njëkohësish është dhe partner ...

Read More »