sqen

Youth Net – Zgjidh Veten

Donatori: Agjencia per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile

Kohëzgjatja: Korrik 2023 – Prill 2024

Rreth projektit: Ky projekt ka si qëllim të kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies së të rinjve vulnerabël nëpërmjet ngritjes së shërbimeve shëndetësore miqësore në përputhje me të drejtat dhe nevojat e tyre.