sqen

Hapet Thirrja për projekt propozime për Fondin Rinor “Iniciativat Rinore Lokale”!

Projekti “Regional Youth Dialogue for Europe”

Zyrtarisht po lançojmë Thirrjen e hapur për Projekt Propozime për Fondin Rinor “Iniciativat Rinore Lokale” në kuadër të projektit Dialogu Rajonal Rinor për Evropën financuar nga Bashkimi Evropian.

Fondi Rinor për Iniciativat Rinore Lokale ofron grante për të mbështetur organizatat e shoqërisë civile për projekte që do të përmirësojnë dhe zhvillojnë politika rinore pjesëmarrëse në komunitetet e Ballkanit Perëndimor duke mbështetur iniciativat rinore dhe duke nxitur qytetarinë aktive dhe pjesëmarrjen e të rinjve në monitorimin e reformave dhe politikave që ndikojnë te të rinjtë në Rajoni.

Organizatat e lejueshme për të aplikuar janë organizatat e shoqërisë civile të regjistruara në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi.

Projekt propozimet në kuadër të kësaj Thirrjeje do të dorëzohen në një procedurë me dy faza: Faza 1 –  Koncept Note dhe Faza 2 – Faza e aplikimit të plotë.

Afati i fundit për dorëzimin e koncept note është 8 maj 2024 deri në orën 20:00 (ora e Beogradit).

Aplikantët duhet të aplikojnë në anglisht, online në adresën e emailit: [email protected].

Sesioni informues për këtë Thirrje do të mbahet online, më 12 prill 2024, nga ora 12:00 deri në 13:30 (me orën e Beogradit). Nëse jeni të interesuar për këtë sesion, ju lutemi plotësoni formularin deri më 11 prill 2024 për ta gjetur këtu.

Pyetjet që kërkojnë shpjegime të mëtejshme për Thirrjen mund të dërgohen me e-mail jo më vonë se data 20 prill 2024 në adresën e emailit [email protected]. Përgjigjet do t’u dërgohen individualisht aplikantëve deri më 25 prill 2024.

Më poshtë mund të gjeni Udhëzimet për aplikantët për grante dhe anekset e nevojshme për aplikimin e projektit.

Fondi Rinor “Iniciativat Rinore Lokale” është një FSTP (mbështetje financiare për palët e treta) d.m.th. aktivitet nëngrantues i projektit rajonal trevjeçar “Dialogu Rinor Rajonal për Evropën” (RYDE), financuar nga Bashkimi Evropian në periudhën 2023. -2026 përmes Programit të BE-së për Shoqërinë Civile dhe Medias në favor të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë për 2021-2023 (IPA III). Projekti RYDE po zbatohet nga Fondacioni Qendra për Demokraci nga Serbia si partner kryesor në bashkëpunim me organizatat partnere të shoqërisë civile nga Ballkani Perëndimor: Akademia e Integrimeve dhe Negociatave Evropiane (Shqipëri), Qendra e Aktit Rinor (Shqipëri), Stabiliteti Kosovar. Iniciativa (Kosovë*), Rrjeti i Iniciativave Progresive (Bosnje dhe Hercegovinë), Fondacioni i Qendrës Informative të OJQ-ve (Maqedonia e Veriut) dhe Akademia Rajonale për Zhvillim Demokratik (Serbi).