sqen

Aktivitet: Ndryshimi i natyrës së punës në epokën dixhitale nëkuadër të projektit “BeWell@Digital”

Më datë 23.10.2023 u mbajt në bibliotekën e qytetit Debati i dytë i Hapur me temë: Ndryshimi i natyrës së punës në epokën dixhitale. Ishin 37 pjesëmarrës, nga të cilët 24 ishin vajza dhe 13 ishin djem. Eksperti z. Erion Muca, si dhe moderatori i këtij aktiviteti, u ndal gjatë në ndryshimet që ka sjellë zhvillimi i teknologjisë, të cilat janë anët pozitive dhe negative të saj. Sigurisht, vitet e fundit natyra e punës ka ndryshuar thellësisht, veçanërisht pas Covid-19, por eksperti arriti ta diskutojë situatën nga një këndvështrim pak më ndryshe. më e lehtë. Pjesëmarrësit në sallë thuajse u ndanë në dy grupe, ata që mendonin se ndryshimet janë për mirë, por kishte edhe nga ata që mendonin se zhvillimi i teknologjisë kishte ndikime negative në përditshmërinë e punës.

Projekti BeWell@DIGITAL ka për qëllim përmirësimin e statusit të shëndetit mendor për të rinjtë nga Shqipëria, Mali i Zi, dhe Bosnje Hercegovina, duke fuqizuar të rinjtë për të rritur aftësitë në rutinën e edukimin dixhital dhe zhvillimin e karrierës, krijimin e shërbimeve mbështetëse të këshillimit për shëndetin mendor dhe ngritjen e kapaciteteve dhe mundësive të reja të punësimit në arenën dixhitale të punësimit.
Ky projekt mbështetet nga Bashkimi Evropian përmes programit ErasmusPlus, dhe zbatohet nga një konsortium i drejtuar nga International Youth Health Organization  dhe partnerët: Qendra Youth Act, PRONI, CAZAS, Epistimoniki Etaireia Vioiatrik is Pliroforikis kai Plirofikis Ygeias – GBHI si dhe Institute of modern technology Montenegro.