sqen

Video dokumentar ndërgjegjësues dhe këshillues mbi shëndetin fizik dhe atë psiko-social

Qendra Youth Act në kuadër të projektit “Youth Net – Zgjith veten”, i financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile – AMSHC, ka realizuar këtë video dokumentar ndërgjegjësues dhe këshillues mbi shëndetin fizik dhe atë psiko social ku ekspertë të fushave përkatëse kanë dhënë këshillat e tyre dhe mënyrat e parandalimit të sëmundjeve të ndryshme.

“Kjo video realizohet në kuadër të projektit “Youth Net- Zgjidh Veten” i cili është mundësuar me mbështetjen financiare të AMSHC-së. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e Qendrës Youth Act, opinioni i shprehur në të nuk është domosdoshmërisht opinion i AMSHC-së”.

Ju ftojmë të ndiqni videon