sqen

YOUTH NET – Zgjidh Veten! – Newsletter 2

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit “Youth Net- Zgjidh Veten” i cili financohet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, publikon Newsletter Nr 2.

Ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies së të rinjve vulnerabël nëpërmjet ngritjes së shërbimeve shëndetësore miqësore në përputhje me me të drejtat dhe nevojat e tyre.

Ju ftojmë t’a lexoni këtu.