sqen

Projekte

Youth Net – Zgjidh Veten

Donatori: Agjencia per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile Kohëzgjatja: Korrik 2023 – Prill 2024 Rreth projektit: Ky projekt ka si qëllim të kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies së të rinjve vulnerabël nëpërmjet ngritjes së shërbimeve shëndetësore miqësore në përputhje me të drejtat dhe nevojat e tyre.

Read More »

Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse

Donatori: Agjencia Kombëtare e Rinisë Kohëzgjatja: Dhjetor 2022- Tetor 2023 Rreth projektit: Qëllimi i përgjithshëm i projektit është promovimi i kulturës së sipërmarrjes tek të rinjtë përmes nxitjes së ideve inovatore teknologjike dhe promovimit të modeleve të suksesshme në biznes. 1. Nxitje e frymës së sipërmarrjes dhe të vetëpunësimit përmes konkurrimit të barabartë dhe përballjes me kërkesat e mjedisit ekonomik. ...

Read More »

#DoMoreBeMore – Together for youth empowerment

Donatori: Kongresi Rinor Kombëtar dhe Bashkia Tiranë Kohëzgjatja: Maj- Dhjetor 2022 Rreth projektit: Qëllimi i këtij projekti është promovimi i praktikave dhe i nismave evropiane tek të rinjtë shqiptarë, duke u dhënë atyre mundësi të barabarta me bashkëmoshatarët e tyre në vende të ndryshme të Evropës, nëpërmjet shërbimeve dhe programeve të Kartës Rinore Evropiane.

Read More »

BeWell@DIGITAL

Erasmus+ Programme. Kohëzgjatja: Janar 2022 – Dhjetor 2023 Rreth projektit: Projekti BeWell@DIGITAL ka për qëllim përmirësimin e statusit të shëndetit mendor për të rinjtë (nga Shqipëria, Mali i Zi, dhe Bosnje Hercegovina), duke fuqizuar të rinjtë për të rritur aftësitë në rutinën e edukimin dixhital dhe zhvillimin e karrierës, krijimin e shërbimeve mbështetëse të këshillimit për shëndetin mendor dhe ngritjen e ...

Read More »

Të rinjtë për turizmin e aventurës

Donatori: Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) Kohëzgjatja:  Prill 2022 – Dhjetor 2022 Rreth projektit: Projekti synon të mbrojë e të zhvillojë destinacionet turistike të bashkisë Kukës, duke promovuar turizmin e aventurës si një trend për të rinjtë dhe jo vetëm. Virtual Tour, eksplorimi në terren dhe faqet sociale të EYCA do të jenë elementët kryesorë, të cilët do ...

Read More »

“Volunteerism Marathon Day”

Donatori: The Balkan Forum Kohëzgjatja: Shkurt – Prill 2022 Rreth projektit: Qëllimi i përgjithshëm i projektit lidhet me ndërgjegjësimin e të rinjve në zbatimin e aktiviteteve të cilat synojnë mbrojtjen e mjedisit kryesisht ndaj mbetjeve të plastikës. Projekti do të zbatohet në zonën ndërkufitare ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, duke krijuar dhe promovuar traditën e “Volunteerism Marathon Day” përmes aktivizimit të të ...

Read More »