Projekte

YOUth Acting

Donatori: Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe me mbështetjen financiare të Lëviz Albania Kohëzgjatja: Dhjetor 2021 – Shkurt 2023 Rreth projektit: Ky projekt ka për qëllim të rrisë dhe fuqizojë rolin e të rinjve në vullnetarizëm si dhe të forcojë bashkëpunimin institucional për njohjen dhe mbështetjen e vullnetarizmit.

Read More »

EducationUSA

EducationUSA është një rrjet qendrash këshillimi në më shumë se 175 shtete. Qëllimi është promovimi i arsimit të lartë në ShBA ku të gjithë nxënësit apo studentët të marrin informacion të saktë, të plotë dhe të përditësuar mbi mundësitë e studimit në institucionet e arsimit të lartë në Shtete e Bashkuara. EducationUSA Albania u hap si qendër këshillimi më shtator ...

Read More »

NEW START: Educate in Healthy, Safety and Security Environment

Partneri: Bashkia Kurbin Donatori: Italian-Albanian Debt for Swap Program (IADSA) Kohëzgjatja e Projektit: Korrik 2020 – Mars 2022 Rreth projektit: Qëllimi i përgjithshëm është krijimi i një mjedisi më të mirë për edukimin e nxënësve të shkollës 9- vjeçare “Migjeni” në Mamurras si dhe ndërgjegjësimi i prindërve, mësuesve e nxënësve mbi mundësitë e zhvillimit të një shoqërie të shëndetshme e sociale.

Read More »

Youth for change

Donatori: Projekt nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe me mbështetjen financiare të Leviz Albania. Kohëzgjatja e Projektit: Mars 2020 – Dhjetor 2020 Rreth projektit: Ky projekt shtrihet në Bashkinë e Kurbinit dhe synon ndërgjegjësimin dhe rritjen e shkallës së përfaqësimit të të rinjve në qeverisjen vendore me synim angazhimin në procese vendimmarrëse dhe aktivitete vullnetare gjithëpërfshirëse.

Read More »

Lëvizim së bashku drejt aktivizmit rinor

Donatori: Projekt i financuar nga Bashkimi Evropian me mbështetjen e UNDP-së. Kohëzgjatja e Projektit: Maj 2019 – Nentor 2019 Rreth projektit: Qëllimi i përgjithshëm i projektit është forcimi i bashkëpunimit midis të rinjve dhe pushtetit lokal përmes fuqizimit të Këshillit Rinor të nxënësve të ekselencës. Grupet e synuara janë të rinj ekselentë nga 6 gjimnaze të Bashkisë Korcë si dhe ...

Read More »

Të promovojmë të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve përmes kryeveprave të letërsisë

Donatori: Financuar nga Bashkimi Evropian me mbështetjen e World Vision dhe SEEYN. Kohëzgjatja e Projektit: Prill 2019 – Nentor 2019 Rreth projektit: Qëllimi i projektit është që të ilustrojë të drejtat e njeriut përmes kryeveprave të letërsisë, duke kombinuar aspekte teorike dhe praktike të fushës së ligjshmërisë dhe të drejtave të njeriut. Projekti realizohet duke përfshirë një grup të rinjsh ...

Read More »