sqen

Projekte

“Volunteerism Marathon Day”

Donatori: The Balkan Forum Kohëzgjatja: Shkurt – Prill 2022 Rreth projektit: Qëllimi i përgjithshëm i projektit lidhet me ndërgjegjësimin e të rinjve në zbatimin e aktiviteteve të cilat synojnë mbrojtjen e mjedisit kryesisht ndaj mbetjeve të plastikës. Projekti do të zbatohet në zonën ndërkufitare ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, duke krijuar dhe promovuar traditën e “Volunteerism Marathon Day” përmes aktivizimit të të ...

Read More »

YOUth Acting

Donatori: Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe me mbështetjen financiare të Lëviz Albania Kohëzgjatja: Dhjetor 2021 – Shkurt 2023 Rreth projektit: Ky projekt ka për qëllim të rrisë dhe fuqizojë rolin e të rinjve në vullnetarizëm si dhe të forcojë bashkëpunimin institucional për njohjen dhe mbështetjen e vullnetarizmit.

Read More »

EducationUSA

EducationUSA është një rrjet qendrash këshillimi në më shumë se 175 shtete. Qëllimi është promovimi i arsimit të lartë në ShBA ku të gjithë nxënësit apo studentët të marrin informacion të saktë, të plotë dhe të përditësuar mbi mundësitë e studimit në institucionet e arsimit të lartë në Shtete e Bashkuara. EducationUSA Albania u hap si qendër këshillimi më shtator ...

Read More »

Lëvizja RINI AKTIVE

Lëvizja Rini Aktive synon ngritjen e një program kombëtar mbi aktivitetin fizik, mirqënien, edukimin dhe argëtimin për fëmijët e shkollave fillore dhe nxënësit e shkollave të mesme. Programi ka në qëndër sensibilizimin e institucioneve të arsimit fillor dhe të mesëm, drejtuesit e tyre ,mësuesit e edukimit fizik, prindërit dhe fëmijët mbi rëndësinë që ka aktiviteti fizik ndikimi i tij në ...

Read More »

NEW START: Educate in Healthy, Safety and Security Environment

Partneri: Bashkia Kurbin Donatori: Italian-Albanian Debt for Swap Program (IADSA) Kohëzgjatja e Projektit: Korrik 2020 – Mars 2022 Rreth projektit: Qëllimi i përgjithshëm është krijimi i një mjedisi më të mirë për edukimin e nxënësve të shkollës 9- vjeçare “Migjeni” në Mamurras si dhe ndërgjegjësimi i prindërve, mësuesve e nxënësve mbi mundësitë e zhvillimit të një shoqërie të shëndetshme e sociale.

Read More »

Youth for change

Donatori: Projekt nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe me mbështetjen financiare të Leviz Albania. Kohëzgjatja e Projektit: Mars 2020 – Dhjetor 2020 Rreth projektit: Ky projekt shtrihet në Bashkinë e Kurbinit dhe synon ndërgjegjësimin dhe rritjen e shkallës së përfaqësimit të të rinjve në qeverisjen vendore me synim angazhimin në procese vendimmarrëse dhe aktivitete vullnetare gjithëpërfshirëse.

Read More »