sqen

Projekte

#DoMoreBeMore – Together for youth empowerment

Donatori: Kongresi Rinor Kombëtar dhe Bashkia Tiranë Kohëzgjatja: Maj- Dhjetor 2022 Rreth projektit: Qëllimi i këtij projekti është promovimi i praktikave dhe i nismave evropiane tek të rinjtë shqiptarë, duke u dhënë atyre mundësi të barabarta me bashkëmoshatarët e tyre në vende të ndryshme të Evropës, nëpërmjet shërbimeve dhe programeve të Kartës Rinore Evropiane.

Read More »

[email protected]

Erasmus+ Programme. Kohëzgjatja: Janar 2022 – Dhjetor 2023 Rreth projektit: Projekti [email protected] ka për qëllim përmirësimin e statusit të shëndetit mendor për të rinjtë (nga Shqipëria, Mali i Zi, dhe Bosnje Hercegovina), duke fuqizuar të rinjtë për të rritur aftësitë në rutinën e edukimin dixhital dhe zhvillimin e karrierës, krijimin e shërbimeve mbështetëse të këshillimit për shëndetin mendor dhe ngritjen e ...

Read More »

Të rinjtë për turizmin e aventurës

Donatori: Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) Kohëzgjatja:  Prill 2022 – Dhjetor 2022 Rreth projektit: Projekti synon të mbrojë e të zhvillojë destinacionet turistike të bashkisë Kukës, duke promovuar turizmin e aventurës si një trend për të rinjtë dhe jo vetëm. Virtual Tour, eksplorimi në terren dhe faqet sociale të EYCA do të jenë elementët kryesorë, të cilët do ...

Read More »

“Volunteerism Marathon Day”

Donatori: The Balkan Forum Kohëzgjatja: Shkurt – Prill 2022 Rreth projektit: Qëllimi i përgjithshëm i projektit lidhet me ndërgjegjësimin e të rinjve në zbatimin e aktiviteteve të cilat synojnë mbrojtjen e mjedisit kryesisht ndaj mbetjeve të plastikës. Projekti do të zbatohet në zonën ndërkufitare ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, duke krijuar dhe promovuar traditën e “Volunteerism Marathon Day” përmes aktivizimit të të ...

Read More »

YOUth Acting

Donatori: Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe me mbështetjen financiare të Lëviz Albania Kohëzgjatja: Dhjetor 2021 – Shkurt 2023 Rreth projektit: Ky projekt ka për qëllim të rrisë dhe fuqizojë rolin e të rinjve në vullnetarizëm si dhe të forcojë bashkëpunimin institucional për njohjen dhe mbështetjen e vullnetarizmit.

Read More »

EducationUSA

EducationUSA është një rrjet qendrash këshillimi në më shumë se 175 shtete. Qëllimi është promovimi i arsimit të lartë në ShBA ku të gjithë nxënësit apo studentët të marrin informacion të saktë, të plotë dhe të përditësuar mbi mundësitë e studimit në institucionet e arsimit të lartë në Shtete e Bashkuara. EducationUSA Albania u hap si qendër këshillimi më shtator ...

Read More »