sqen

Aktivitete

Shkolla e Advokimi të të Rinjve: Shëndeti Mjedisor dhe Ndryshimet Klimatike

3 të rinj vullnetar të Qendrës Youth Act kanë ndjekur Shkollën katërditore të avokimit #YouthAdvocacySchool e cila u realizua me synimin për të fuqizuar të rinjtë, të cilët janë të interesuar në fushën e shëndetit mjedisor dhe ndryshimeve klimatike, dhe që shohin dhe përpiqen për ndryshime në këtë fushë. 25 pjesëmarrës nga 13 vende të ndryshme, me prejardhje të ndryshme ...

Read More »

“Pogradeci Hackathon” – Zbulimi i talenteve për të ardhmen dixhitale

Në datë 17 Mars në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” financuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, në qytetin e Pogradecit u zhvillua aktiviteti “Pogradeci Hackathon – Zbulimi i talenteve për të ardhmen dixhitale”. Qëllimi kryesor i këtyre aktiviteteve është zbulimi dhe mbështetja e talenteve të grupmoshave të ndryshme, duke u krijuar hapsirën e punës, mbështetjen e ideve dhe ofrimin e ...

Read More »

“Berati Hackathon” – Zbulimi i talenteve për të ardhmen dixhitale

Me datë 10 Mars 2023, në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” i financuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë u realizua aktiviteti “Berati Hackathon – Zbulimi i talenteve për të ardhmen dixhitale”, në qytetin e Beratit. Qëllimi kryesor i këtyre aktiviteteve është zbulimi dhe mbështetja e talenteve të grupmoshave të ndryshme, duke u krijuar hapsirën e punës, mbështetjen e ...

Read More »

“Tirana Hakathon” – Zbulimi i talenteve për të ardhmen dixhitale

Në datë 28 Shkurt, PHD (c) Sokol SHURDHI Head Of ICT Universiteti Barleti, realizoi DemoDay në gjimnazin Besnik Sykja, në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” financuar nga Agjensia Kombëtare e Rinisë. Ky projekt ka si qëllim promovimin e kulturës së sipërmarrjes tek të rinjtë përmes nxitjes së ideve inovatore teknologjike dhe promovimit të modeleve të suksesshme në biznes. ...

Read More »

Prezantim i rezultateve të projektit “YOUth Acting” në 8 Bashki të vendit

Stafi i Qendrës Youth Act së bashku me disa vullnetarë kanë realizuar takimet informuese e promovuese me përfaqësues të 8 bashkive të vendit për prezantimin e rezultateve të projektit “YOUth Acting”. Gjatë këtyre takimeve u prezantua manuali i realizuar si best practise por edhe u nxit e promovua angazhimi i të rinjve përmes aktiviteteve vullnetare, përmes funksionimit të këshillave rinorë ...

Read More »

“Durrësi Hackathon” – Zbulimi i talenteve për të ardhmen dixhitale

Në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” financuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, në datë 24 shkurt 2023, në qytetin e Durrësit u zhvillua aktiviteti në “Durrësi Hackathon – Zbulimi i talenteve për të ardhmen dixhitale”. Ky aktivitet pason aktivitetet paraardhëse të informimit mbi filozofinë e aktivitetit Hackathon dhe se si nxënësit duhet ta kuptojnë dhe t’i qasen këtij ...

Read More »