sqen

Aktivitete

Të rinjtë dhe varësitë nga teknologjitë: domosdoshmëria vs argëtimi

Më datë 04.10.2023 u zhvillua debati i parë i hapur me temë: “Të rinjtë dhe varësitë nga teknologjitë: domosdoshmëria vs argëtimi” në Universitetin Barleti. Pjesëmarrës ishin 81 të rinj, punëtorë të rinj por edhe të rinj të papunë. Ekspertja znj. Elda Mamoci si dhe moderatorja e këtij aktiviteti hapi një diskutim me të pranishmit mbi domosdoshmërinë e teknologjisë. Sa të ...

Read More »

Shërbime këshilluese për të rinjtë mbi sëmundjet sekualisht të transmetueshme

Në datë 09.10.2023, Qendra YouthAct në kuadër të projektit “Youth Net- Zgjidh Veten” i cili financohet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile- AMSHC, zhvilloi aktivitetin “Shërbime këshilluese për sëmundjet sekualisht të transmetueshme” me të rinjtë e shkollës “Abdulla Keta”, Tiranë. Qëllimi këtij aktiviteti ishte rritja e njohurive dhe të vetëdijshmërisë mbi shëndetin seksual dhe atë riprodhues të të rinjve. ...

Read More »

Konkurs Kombëtar mbi Sipërmarrjen

Në datë 28/09/2023 u zhvillua Konkursi Kombëtar i Sipërmarrjes në kuadër të projektit “Rinia Novatore & Sipërmarrëse” i cili financohet nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Ministria e Rinisë dhe fëmijëve. Në këtë konkurs masiv morën pjesë 32 nxënës të gjimnazeve të ndryshme të vendit, të ndarë në tetë grupe të cilët paraqitën idetë e tyre brilante para një komisioni ekspertësh të përbërë nga Znj. ...

Read More »

Shkolla Rajonale POLITEIA 2023 – Integrimi në BE, dialogu, bashkëpunimi dhe pjesëmarrja e të rinjve në Ballkanin Perëndimor

Dialogu Rajonal Rinor për Evropën / POLITEIA Shkolla Rajonale për Pjesëmarrjen Rinore 2023. Fondacioni Qendra për Demokraci në partneritet me 6 organizata të tjera nga Ballkani Perëndimor, midis tyre dhe Qendra Youth Act, organizuan “Shkollën Rajonale POLITEIA për Pjesëmarrje Rinore” në Nish nga data 6 deri më 12 korrik 2023, si pjesë e projektit “Regional Youth Dialogur for Europe”, i ...

Read More »

Shkolla e Advokasisë për të Rinjtë mbi Shëndetin dhe Mirëqenien | Londër, Angli

25 të rinj nga shtete të ndryshme të Evropës përfshirë dhe anëtar të Kartës Rinore nga Shqipëria morën pjesë në Shkollën e Advokasisë për të Rinjtë mbi Shëndetin dhe Mirëqenien, i cili u organizua në Londër nga data 4-8 Qershor 2023. Gjatë 5 ditëve të rinjtë diskutuan mbi shëndetin, mirëqënien si dhe përgatitën një dokument politikash drejtuar institucioneve Europiane sipas ...

Read More »

Konferencë “Fuqizimi i shëndetit mendor dhe mirëqenies së të rinjve ” | Podgoricë

Në datën 31 Maj 2023, në Podgoricë u organizua Konferenca “Fuqizimi i shëndetit mendor dhe mirëqenies së të rinjve në mjedisin dixhital të punës dhe të të mësuarit” në kuadër të projektit BeWell@Digital. Përfaqësues nga Ballkani Perëndimor prezantuan studimet e tyre shkencore rreth mirëqënies së të rinjve, se si përdorimi dhe impakti i rrjeteve sociale tek ta po sjell ndikim ...

Read More »