sqen

Aktivitete

Ndërgjegjësim i rrjetit rinor vullnetar

Gjatë ditës së sotme bashkë me 30 të rinjë, nga qyteti i Pejës dhe qyteti i Kukësit diskutuam rreth shkëmbimeve rinore, dhe se si së bashku mund të angazhohemi për të bërë një ndryshim në komunitet. Brenda këtij diskutimi u fol rreth aktivizmit për mbrojtje të mjedisit dhe mënyrat se si pjesëmarrësit përmes vullnetarizmit mund t’a arrijnë këtë qëllim. Local ...

Read More »

Workshop ndërgjegjësues për përfshirjen në aktivitete vullnetare

Në kuadër të projektit “YOUth Acting” i cili financohet nga Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC dhe zbatohet nga Qendra Youth Act në partneritet me Qendra Aarhus Shkoder dhe Qendra E Grave Kukes, është realizuar workshop-i ndërgjegjësues për përfshirjen në aktivitete vullnetare në qytetin e Vlorës dhe Korcës. Ky aktivitet kishte për qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e të rinjve mbi ...

Read More »

Zhvillohet aktiviteti me temë: “Rritje Kapacitetesh për të rinjtë në çështjet mjedisore”

Në datën 18 Shkurt 2022, në kuadër të projektit: “Volunteerism Marathon Day” i cili zbatohet nga Qendra Youth Act dhe Agjencia e Demokracisë Lokale Kosovë, si dhe financohet nga programi “Youth Cooperation i cili zbatohet nga The Balkan Forum“, u zhvillua aktiviteti me temë “Ngritje Kapacitetesh për të rinjtë në çështjet e mjedisit”. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënësit e ...

Read More »

Workshop:”Ngritje kapacitetesh dhe ndërgjegjësim rinor për vullnetarizmin”

Në kuadër të projektit “YOUth Acting” zbatuar nga Qendra Youth Act në partneritet me Qendra Aarhus Shkoder dhe Qendra e sherbimeve sociale Kukës, i financuar nga Leviz Albania, projekt i Agjencise Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) u zhvillua workshopi i parë “Ngritje kapacitetesh dhe ndërgjegjësim rinor për vullnetarizmin” me të rinjtë e shkollës së mesme Gjimnazi “OSO KUKA”. Qëllimi ...

Read More »

Volunteer youth nework

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit YOUth Acting i cili financohet nga LëvizAlbania,një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Pjesëmarrës ishin të rinj nga qutetet Kukës, Korçë, Shkodër dhe Vlorë. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte zhvillimi i njohurive dhe informacionit të pjesëmarrësve mbi rolin e rëndësishëm që ka kontributi vullnetar në dobi të komunitetit lidhur me ...

Read More »

Të rinjtë sensibilizohen në “Ditën Botërore të Luftës Kundër Kancerit🎗

Në datë 4 Shkurt 2022, të rinj vullnetar të Qendrës Youth Act, nën moton “Unë jam, unë do t’ia dal” kanë organizuar një aktivitet sensibilizues në kuadër të “Ditës Botërore të Luftës Kundër Kancerit“. Ata kanë përcjell disa mesazhe sensibilizuese nëpërmjet disa prezantimeve dhe video të cilat përcjellin nevojën që të gjithë, në mënyrë individuale ose së bashku, mund të ...

Read More »