sqen

Aktivitete

Seminare informuese “E drejta për shëndet seksual dhe riprodhues”

Qendra Youth Act në kuadër të projektit “YOUTH NET – ZGJIDH VETEN”, i financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile- AMSHC, zhvilloi seminare informuese për ngritjen e kapaciteteve të mësuesve të shkencave shoqësore për të ofruar programe edukimi seksual gjithpërfshirës për të rinjtë në qytetin e Tiranës, Durrësit dhe Beratit. Këto aktivitete me temë “E drejta për shëndet seksual ...

Read More »

Trajnime online mbi rendësinë e shëndetit mendor në kuadër të projektit BeWell@Digital

Në kuadër të projektit BeWell@Digital, Qendra Youth Act ka realizuar një sërë trainimesh online me të rinj nxënes e student, punonjës rinor, të rinj të papunësuar si dhe të rinj përfaqësues të organizatave rinore. Qëllimi i këtyre aktiviteteve ishte ndërgjegjesimi i tyre mbi rëndesinë e shëndetit mendor, mirëqënies, kalimit të situatave të ndryshme të cilat ndikojnë në jetesën e tyre ...

Read More »

Seminar: “Të rinjtë si promovues të qëndrueshmërisë: Karta Rinore Evropiane si një mjet për të përforcuar lëvizshmërinë e qëndrueshme” | Vitoria-Gasteiz, Spanjë

Në datat 29 Nëntor – 1 Dhjetor, drejtoresha ekzekutive e Qendrës Youth Act, znj. Sabina Borakaj mori pjesë në seminarin “Të rinjtë si promovues të qëndrueshmërisë: Karta Rinore Evropiane si një mjet për të përforcuar lëvizshmërinë e qëndrueshme”, në Vitoria-Gasteiz. Ky seminar u organizuar nga EYCA (European Youth Card Association) me mbështetjen e Këshillit të Evropës dhe Qeverisë së Vendit ...

Read More »

Qendra Youth Act merr pjesë në aktivitetin “Under 30 (<30)"

  Në datën 9 dhjetor me rastin e Ditës Kombëtare të Rinisë, Qendra Youth Act mori pjesë në aktivitetin  “Under 30 (<30)” i organizuar nga Ministria e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët. Aktiviteti synoi të nxisë aktivizimin dhe fuqizimin e të rinjve si dhe rritjen e përfshirjes së tyre në proceset vendimmarrëse. Të rinjtë patën mundësinë të njiheshin me mundësi ...

Read More »

Youth-Pre Event 2-5 Dhjetor | Ljubljana, Slloveni

Në Slloveni, në 2-3 Dhjetor u zhvillua Youth-Pre Event organizuar nga International Youth Health Organization (YHO), në bashkëpunim me South-Eastern Europe Health Network (SEEHN), mbështetur gjithashtu nga WHO Regional Office for Europe dhe Ministrisa e Shëndetësisë së Sllovenisë. Eventi bëri bashkë të rinj nga shtete të ndryshme të Europes Juglindore, mes të cilëve dhe dy pjesmarrëse nga qendra Youth Act, ...

Read More »

Sesioni tematik “Rinia dhe politikat e punësimit në Ballkanin Perëndimor” | Shkup

Në datat 21-23 Nëntor, dymbëdhjetë të rinj nga Shqipëria, Serbia, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, dhe Maqedonia e Veriut morën pjesë në sesionin tematik “Rinia dhe politikat e punësimit në Ballkanin Perëndimor”, si pjesë e projektit “Dialogu Rinor Rajonal për Evropën – RYDE”. Pjesëmarrësit, profesionistë të rinj, studentë, aktivistë të rinj, politikëbërës dhe të rinj nga partitë politike, diskutuan mbi politikat ekzistuese ...

Read More »