sqen

Aktivitete

Dy të rinj nga Qendra Youth Act ndjekin “Konferencën e 9-të të Politikave të Alkoolit” në Oslo

Në datat 15-18 Qershor, dy të rinj nga Qendra Youth Act, morën pjesë në “Konferencën e 9-të të Politikave të Alkoolit” në Oslo ,e cila u organizua nga Organizata Rinore Ndërkombëtare e Shëndetësisë, në të cilën Qendra Youth Act është anëtare. Në ditën e parë të rinj nga vende të ndryshme diskutuan dhe ndanë mendimet e tyre rreth alkoolit dhe ...

Read More »

Fushatë ndërgjegjësuese mbi vullnetarizmin me të rinjtë e qytetit të Vlorës

Në datën 16 Qershor 2022. në qytetin e Vlorës u realizua Fushata ndërgjegjësuese mbi Vullnetarizmin me të rinjtë e qytetit të Vlorës. Disa nga pikat kryesore që u diskutuan në këtë takim ishin: Sa të rinjtë janë të informuar mbi Ligjin e Vullnetarizmit?;Cfarë sugjerimesh kanë në lidhje me këtë ligj;Cfarë i pengon të rinjtë të angazhohen në cështje të vullnetarizmit?Cilat ...

Read More »

Takim me organizatat anëtare të EYCA në Grupin 5 | Romë

Në datat 7-9 Qershor 2022, në Romë u zhvillua takimi me përfaqësues nga organizatat anëtare të EYCA në Grupin 5 ku bënë pjesë dhe Shqipëria. Gjatë këtyre ditëve u diskutuan disa çështje të rendësishme në lidhje me Kartën Rinore në secilin prej shteteve anëtare si dhe u shkëmbyen ide për të përmirësuar shërbimet që Karta Rinore ofron. Drejtoresha e Qendrës ...

Read More »

Prezantim i projektit “Të rinjtë për turizmin e aventurës”

Në datën 23 Maj 2022, në qytetin e Kukësit u zhvillua takimi i parë në kuadër të projektit “Të rinjtë për turizmin e aventurës”. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Znj. Lenka Vitkova, Shefe e Seksionit Operacional, Z. Orlando Fusco, Menaxher Programi për Qeverisjen, N/Kryetarja e Bashkisë Kukës Znj. Majlinda Onuzi, gjithashtu dhe 35 të ...

Read More »

“Qytetaria Aktive dhe Karta Rinore Evropiane” | Lac

Për Bashkimin Evropian viti 2022 është Viti i Rinisë Në datë 11 Maj 2022, Njësia Integrimit Evropian në Bashkinë Kurbin realizoi sesionin e informimit me temë: “Qytetaria Aktive dhe Karta Rinore Evropiane” me të rinj të grupeve Impact clubs të World Vision, Kurbin dhe anëtarë të Qeverisë së nxënësve të Gjimnazit “At Shtjefën Gjeçovi”, Laç. E ftuar në këtë aktivitet ...

Read More »

“Volunteer youth nework”

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit YOUth Acting i cili financohet nga LëvizAlbania,një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Pjesëmarrës ishin të rinj nga qutetet Kukës, Korçë, Shkodër dhe Vlorë. Qëllimi i aktivitetit ishte nxitja e debatit dhe e shkëmbimit të ideve rinore mbi aktivizimin vullnetar në komunitet. Ndërsa shpeshherë vullnetarizmi kuptohet si një angazhim që përfshin ...

Read More »