sqen

Aktivitete

Identifikimi i Ideve Rinore të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse”

Qendra Youth Act ka realizuar takimet e para informuese me të rinjtë e qyteteve, Tiranë, Durrës, Shkodër, Pogradec dhe Berat në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” i cili mbështetet nga Agjencia Kombetare e Rinise AKR dhe Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, MSHRF Bora Muzhaqi. Qëllimi i këtyre takimeve ishte hapja e thirrjes për pjesëmarrje në projekt ...

Read More »

Konferenca finale e projektit “YOUth Acting”

​Qendra Youth Act në datë 9 Shkurt, organizoi konferencën finale të projektit “YOUth Acting” i cili zbatohet në partneritet me Qendrën Aarhus Shkodër dhe Qendrën e Shërbimeve Sociale Kukës, si dhe është financuar nga Lëviz Albania, projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Me pjesëmarrjen e të rinjve të përfshirë në projekt nga qyteti i Shkodrës, Vlorës, Korcës ...

Read More »

Trajnim mbi shëndetin mendor për të rinjtë

Nga data 3-5 Dhjetor 2022, Organizata Ndërkombëtare e Shëndetit Rinor zhvilloi një Trajnim për Shëndetin Mendor për Punonjësit Rinor në Vilnius, Lituani. Aktivitet 3-ditore intensive e ndërtimit të kapaciteteve mblodhi së bashku të rinj dhe punëtorë rinorë nga e gjithë Evropa për diskutime, aktivitete trajnimi interaktive dhe seminare se si të mbështetet shëndeti mendor i të rinjve përmes punës me ...

Read More »

Fushatë informuese me të rinjtë mbi Kartën Rinore Evropiane | Fier

Qendra Youth Act në kuadër të projektit: “#DoMoreBeMore – Together for youth empowerment”, ka filluar takimet me të rinjtë në disa qytete të shqipërisë për ti informuar ata mbi mundësitë që ofron Karta Rinore Evropiane si dhe mbi thirrjen e hapur për të gjithë anëtarët e kartës EYCA Youth Panel. Qëllimi i këtij projekti është promovimi i praktikave dhe i ...

Read More »

Fushata e tretë ndërgjegjësuese | Vlorë

Në datën 3 nëntor 2022 në qytetin e Vlorës u realizua Fushata e Tretë Ndërgjegjësuese mbi angazhimin në aktivitete vullnetare. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm anëtarë të rrjetit të vullnetarëve të këtij qyteti, të rinj gjimnazistë si dhe student të universitetit. Me pjesëmarrësit u diskutuan disa nga praktikat e vullnetarizmit të cilat ndiqen edhe nga organizata me eksperiencë si ...

Read More »

Fushatë ndërgjegjësuese mbi Vullnetarizmin

Në datën 31 Tetor 2022. në qytetin e Korçës u realizua një Fushatë Ndërgjegjësuese mbi Vullnetarizmin me të rinjtë e qytetit. Ky aktivitet pason atë të Maratonës Vullnetare 48 orëshe të realizuar me të rinj të gjimnazit “Themistokli Gërmenji”. Disa nga pikat kryesore që u diskutuan në këtë takim ishin:– Rëndësia e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete vullnetare;– Dëshmi ...

Read More »