sqen

Njoftime

Krijohet “Volunteer Info Point”në Korçë

Ngritja e “Volunteer Info Point” dhe paisja me infrastrukturën e nevojshme për ofrimin e shërbimit të informimit komunitar në Korçë, është pjesë e projektit “YOUth Acting” i cili financohet nga Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC dhe zbatohet nga Qendra Youth Act në partneritet me Qendra Aarhus Shkoder dhe Qendra E Grave Kukës. Projekti ...

Read More »

Krijohet “Volunteer Info Point” i parë në Kukës

Në kuadër të projektit “YOUth Acting”, është krijuar “Volunteer Info Point” i parë në qytetin e Kukësit, i cili do të jetë vendi ku të rinjtë do të kenë mundësi të organizojnë takime dhe aktivitete të cilat lidhen me vullnetararizmin. Një grup të rinjsh ishin prezent, për të parë nga afër Info Point e për të shënuar fillimin e aktivizimit ...

Read More »

Ngritja e “Volunteer Info Point”| Shkodër

Ngritja e “Volunteer Info Point” dhe paisja me infrastrukturën e nevojshme për ofrimin e shërbimit të informimit komunitar në Shkodër është pjesë e projektit “YOUth Acting” i cili financohet nga Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC dhe zbatohet nga Qendra Youth Act në partneritet me Qendra Aarhus Shkoder dhe Qendra E Grave Kukes. Projekti ...

Read More »

Takim në Bashkinë Vlorë në kuadër të projektit “YOUth Acting”

Në kuadër të projektit “YOUth Acting”, Drejtoresha e Qendrës Youth Act, znj.Sabina Borakaj, u takua me znj. Fabiola Deliaj, Koordinatore për Cështjet e BE-së në Bashkinë Vlorë. Gjatë takimit u diskutua për aktivizimin e të rinjve në qytetin e Vlorës të cilët ndjekin aktivitetet e planifikuara në kuadër të angazhimit vullnetar. Ky projekt synon sensibilizimin e të rinjve e grupeve të ...

Read More »

Hapet thirrja e shtatë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike

Hapet “Thirrja e shtatë të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”. Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 në rolin e sekretariatit teknik përmes koordinimit ndërinstitucional me institucionet e administratës shtetërore në nivel qendror e vendor, shoqëritë tregtare si dhe organizatat jo fitimprurëse, ...

Read More »