sqen

European Youth Information and Counseling Agency (ERYICA)

logo-10Youth Act që prej muajit Prill 2015, është antare me të drejta të plota në European Youth Information and Conculting Agency në Luksemburg (Prill 2015). ERYICA është një organizatë e pavarur Evropiane, e përbërë nga organe dhe rrjete kombëtare për bashkërendimin e informacionit për të rinjtë. Roli i saj është të nxisë bashkëpunimin në fushën e punës dhe shërbimeve të informacionit për të rinjtë; të zhvillojë, mbështesë dhe promovojë politikë dhe praktikë të përgjithshme të informacionit mbi cilësinë e të rinjve në të gjitha nivelet; dhe për të siguruar që të respektohen nevojat për informacion të të rinjve dhe parimet e Kartës Evropiane të Informacionit të Rinisë.

Për më shumë informacin rreth ERYICA kliko Këtu