sqen

Aktivitete

Zhvillohet aktiviteti me temë: “Rritje Kapacitetesh për të rinjtë në çështjet mjedisore”

Në datën 18 Shkurt 2022, në kuadër të projektit: “Volunteerism Marathon Day” i cili zbatohet nga Qendra Youth Act dhe Agjencia e Demokracisë Lokale Kosovë, si dhe financohet nga programi “Youth Cooperation i cili zbatohet nga The Balkan Forum“, u zhvillua aktiviteti me temë “Ngritje Kapacitetesh për të rinjtë në çështjet e mjedisit”. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënësit e ...

Read More »

Workshop:”Ngritje kapacitetesh dhe ndërgjegjësim rinor për vullnetarizmin”

Në kuadër të projektit “YOUth Acting” zbatuar nga Qendra Youth Act në partneritet me Qendra Aarhus Shkoder dhe Qendra e sherbimeve sociale Kukës, i financuar nga Leviz Albania, projekt i Agjencise Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) u zhvillua workshopi i parë “Ngritje kapacitetesh dhe ndërgjegjësim rinor për vullnetarizmin” me të rinjtë e shkollës së mesme Gjimnazi “OSO KUKA”. Qëllimi ...

Read More »

Volunteer youth nework

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit YOUth Acting i cili financohet nga LëvizAlbania,një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Pjesëmarrës ishin të rinj nga qutetet Kukës, Korçë, Shkodër dhe Vlorë. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte zhvillimi i njohurive dhe informacionit të pjesëmarrësve mbi rolin e rëndësishëm që ka kontributi vullnetar në dobi të komunitetit lidhur me ...

Read More »

Të rinjtë sensibilizohen në “Ditën Botërore të Luftës Kundër Kancerit🎗

Në datë 4 Shkurt 2022, të rinj vullnetar të Qendrës Youth Act, nën moton “Unë jam, unë do t’ia dal” kanë organizuar një aktivitet sensibilizues në kuadër të “Ditës Botërore të Luftës Kundër Kancerit“. Ata kanë përcjell disa mesazhe sensibilizuese nëpërmjet disa prezantimeve dhe video të cilat përcjellin nevojën që të gjithë, në mënyrë individuale ose së bashku, mund të ...

Read More »

Takim informues mbi projektin “YOUth Acting” në shkollën Themisokli Gërmenji, Korçë

Në kuadër të projektit “YOUth Acting”, i cili zbatohet nga Qendra Youth Act në partneritet me Qendra Aarhus Shkoder dhe Qendra e sherbimeve sociale Kukës, dhe i financuar nga Leviz Albania, projekt i Agjencise Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), në datë 2 Shkurt 2022, u zhvillua takimi i parë me përfaqësues të shkollave të mesme në qytetin e Korçës. ...

Read More »

Prezantim i projektit “YOUth Acting” në qytetin e Vlorës

Në datë 31 Janar 2022, në qytetin e Vlorës, u prezantua projekti “YOUth Acting”. Ky projekt zbatohet nga Qendra Youth Act në partneritet me Qendra Aarhus Shkoder dhe Qendra e sherbimeve sociale Kukës, dhe është financuar nga Leviz Albania, projekt i Agjencise Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Gjatë takimit me Drejtorin e shkollës Z.Gentian Kapaj, Drejtoresha e Qendrës Youth ...

Read More »