sqen

Non-digital Green Camp 2 | Projekti BeWell@digital

Në datat 08/11/2023 – 10/11/2023 Qendra Youth Act zhvilloj Green Camp 2 me të punonjës të rinj si dhe të rinj te papunësuar në kuadër të projektit “BeWell@Digital”.  Qëllimi i këtij kampi ishte informimi i pjesëmarrësve për rëndësinë e angazhimit në aktivitete sportive për shëndetin dhe jetën shoqërore. Të pranishëm ishin 31 të rinj, punëtorë të rinj dhe të papunë, 18 vajza dhe 13 djem. Kampi u nda në dy faza:

  1. Në fazën e parë u ndoqën materialet teorike, konkretisht:
  • Rëndësia e angazhimit në aktivitete sportive;
  • Ndikimi i sportit në forcimin e marrëdhënieve shoqërore;
  • Këshilla praktike për një jetë të shëndetshme;
  • Njohja me disa nga disiplinat sportive të këshillueshme për t’u ndjekur nga të rinjtë të cilat nxisin punën në grup dhe nxisin vetëbesimin.

Në fazën e dytë vazhduan aktivitetet sportive në terren. Nën mbikëqyrjen e ekspertit të fushës, të rinjtë u angazhuan në aktivitete dhe lojëra të ndryshme. Këto aktivitete u fokusuan kryesisht në lojërat në grup me synimin për të nxitur tolerancën, respektin për kundërshtarin, arritjen e objektivave si ekip, etj.

Në fund të aktivitetit pjesëmarrësve iu shpërndanë certifikata.

Projekti BeWell@DIGITAL ka për qëllim përmirësimin e statusit të shëndetit mendor për të rinjtë nga Shqipëria, Mali i Zi, dhe Bosnje Hercegovina, duke fuqizuar të rinjtë për të rritur aftësitë në rutinën e edukimin dixhital dhe zhvillimin e karrierës, krijimin e shërbimeve mbështetëse të këshillimit për shëndetin mendor dhe ngritjen e kapaciteteve dhe mundësive të reja të punësimit në arenën dixhitale të punësimit.
Ky projekt mbështetet nga Bashkimi Evropian përmes programit ErasmusPlus, dhe zbatohet nga një konsortium i drejtuar nga International Youth Health Organization  dhe partnerët: Qendra Youth Act, PRONI, CAZAS, Epistimoniki Etaireia Vioiatrik is Pliroforikis kai Plirofikis Ygeias – GBHI si dhe Institute of modern technology Montenegro.