sqen

Publikime

YOUTH NET – Zgjidh Veten! – Newsletter 2

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit “Youth Net- Zgjidh Veten” i cili financohet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, publikon Newsletter Nr 2. Ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies së të rinjve vulnerabël nëpërmjet ngritjes së shërbimeve shëndetësore miqësore në përputhje me me të drejtat dhe nevojat e tyre. Ju ftojmë t’a lexoni këtu.  

Read More »

Video dokumentar ndërgjegjësues dhe këshillues mbi shëndetin fizik dhe atë psiko-social

Qendra Youth Act në kuadër të projektit “Youth Net – Zgjith veten”, i financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile – AMSHC, ka realizuar këtë video dokumentar ndërgjegjësues dhe këshillues mbi shëndetin fizik dhe atë psiko social ku ekspertë të fushave përkatëse kanë dhënë këshillat e tyre dhe mënyrat e parandalimit të sëmundjeve të ndryshme. “Kjo video realizohet në ...

Read More »

YOUTH NET – Zgjidh Veten! – Newsletter 1

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit “Youth Net- Zgjidh Veten” i cili financohet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, publikon Newsletter Nr 1. Ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies së të rinjve vulnerabël nëpërmjet ngritjes së shërbimeve shëndetësore miqësore në përputhje me me të drejtat dhe nevojat e tyre. Ju ftojmë t’a lexoni. Newsletter 1 – YOUTH ...

Read More »

Të rinjtë e Ballkanit Perëndimor në proceset e politikëbërjes

Hulumtim mbi Qëndrimet e organizatave të shoqërisë civile dhe të rinjve në vendet e Ballkanit Perëndimor. Janar 2024 Ky hulumtim mbi politikat rinore dhe proceset e politikëbërjes në Ballkanin Perëndimor është kryer si pjesë e projektit rajonal të titulluar Dialogu Rajonal Rinor për Evropën – RYDE. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i projektit është të kontribuojë në forcimin e ...

Read More »

BLOG “Current situation faced by young people in Albania”

Author: ERVJOLA OSMANAJ Albania, mainly in recent years, has seen a development both in infrastructure and in the alignment of legislation and policies with the countries of the European Union. But, despite continuous efforts to build a state with a functional democracy, which protects, respects and listens to its citizens as well as promotes human rights, we are still faced ...

Read More »

Blog “The world belongs to young people”

Author: Prof. As. Dr. Zamira Çavo Can the world be imagined without the contribution of young people? It is actually an infantile question. It is enough to turn your eyes a little from the past and you will be convinced that the world has moved forward thanks to the commitment of young people. They have made revolutions, developed the economy ...

Read More »