sqen

Internship

Hapet thirrja e shtatë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike

Hapet “Thirrja e shtatë të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”. Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 në rolin e sekretariatit teknik përmes koordinimit ndërinstitucional me institucionet e administratës shtetërore në nivel qendror e vendor, shoqëritë tregtare si dhe organizatat jo fitimprurëse, ...

Read More »

Thirrje për studentë – Praktikë 3-mujore në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ), në kuadër të mbajtjes nga Shqipëria të Kryesisë së Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), organizon, për të rinjtë shqiptarë që kanë mbaruar të paktën programin universitar “Bachelor”, një praktikë 3-mujore. MEPJ synon që, përmes kësaj praktike 3-mujore, t’i japë mundësi të rinjve shqiptarë që synojnë një karrierë diplomatike apo ...

Read More »

Thirrje për praktikë

      Përshkrim “The Regional Youth Compact for Europe” është një iniciativë bashkëpunimi e nisur nga 14 organizata të shoqërisë civile nga vendet e Bashkimit Europian, Ballkanit Perëndimor dhe Turqia me qëllim rritjen e  pjesëmarrjes efekive të shoqërisë civile dhe organizatave rinore në procesin e integrimit në BE, dhe negociatave të pranimit përmes ndërtimit të kapaciteteve, ngritjes së vetëdijes ...

Read More »

Internship në Gjermani.

Intership në lidhje me biznesin Gjerman i ofron të rinjve të diplomuar dhe studenteve nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia mundësinë për praktikë nga tre deri në 6 muaj  pranë disa kompanive kryesore Gjermane. Praktikantët fitojnë një përvojë të mirë në kulturën e korporatës Gjermane dhe njihen me menaxhimin modern dhe organizimin e punës. Pas ...

Read More »

Praktikë në Bashkinë e Tiranës

Bashkia Tiranë kërkon 37 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit: 2 Administrim Biznes 4 Shkenca Sociale 6 Juristë 2 Inxhinierë Ndërtimi 1 Inxhinier Urbanistike 1 Inxhinieri Mjedisi 1 Inxhinieri Hidrike 1 Inxhinieri Rrjetesh 3 Punonjës Social 1 Sociologji 1 Psikologji 1 Inxhinieri Agrare 2 Agro-Biznes 2 Ekonomi Agrare 5 Akademia e Rendit 2 Financë 1 Ekonomiks ...

Read More »

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shpall thirrjen e dytë për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera, Publike. Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor. Nëse jeni duke studiuar apo keni ...

Read More »