sqen

Njoftime

Apliko për të qënë pjesë e Klubit të Kolegjeve Konkuruese të EducationUSA

Nëse keni filluar klasën e 10 ose të 11-të këtë vit dhe jeni i/e interesuar për të studiuar në ShBA, aplikoni për të qënë pjesë e Klubit të Kolegjeve Konkuruese të EducationUSA. Ky program këshillimi asiston nxënësit më të mirë që të jenë aplikues të suksesshëm në kolegjet dhe universitetet amerikane. Përgjatë një viti, pjesëmarrësit do të përfshihen në leksione, ...

Read More »

Hapet thirrja për vullnetar, projekti [email protected]

Qendra Youth Act në kuadër të projektit [email protected] i financuar nga Erasmus+ hap thirrjen e parë për vullnetar. Kjo thirrje është për të gjithë të rinjtë që bashkëpunojnë midis tyre në platformën online e cila do të krijohet shumë shpejt. Vullnetarët e përzgjedhur do të trajnohen për 40 orë mbi zbatimin e shërbimeve këshillimore. Qendra Youth Act do të përzgjedh ...

Read More »

Shëndeti mendor tek të rinjtë | [email protected]

Ky blog publikohet në kuadër të projektit “[email protected]” i financuar nga Erasmus+ Grupet e vetë-ndihmës kanë një rëndësi të veçantë, pasi ato nxisin marrëdhëniet njerëzore dhe rëndësinë e mbështetjes reciproke, për të përmirësuar cilësinë e jetës së individëve dhe të komunitetit. Vlera e vetë-ndihmës bazohet në intuitën se “kushdo që është pjesë e problemit është pjesë e zgjidhjes”. Adoleshentët, duke ...

Read More »

Krijohet “Volunteer Info Point”në Korçë

Ngritja e “Volunteer Info Point” dhe paisja me infrastrukturën e nevojshme për ofrimin e shërbimit të informimit komunitar në Korçë, është pjesë e projektit “YOUth Acting” i cili financohet nga Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC dhe zbatohet nga Qendra Youth Act në partneritet me Qendra Aarhus Shkoder dhe Qendra E Grave Kukës. Projekti ...

Read More »

Krijohet “Volunteer Info Point” i parë në Kukës

Në kuadër të projektit “YOUth Acting”, është krijuar “Volunteer Info Point” i parë në qytetin e Kukësit, i cili do të jetë vendi ku të rinjtë do të kenë mundësi të organizojnë takime dhe aktivitete të cilat lidhen me vullnetararizmin. Një grup të rinjsh ishin prezent, për të parë nga afër Info Point e për të shënuar fillimin e aktivizimit ...

Read More »

Ngritja e “Volunteer Info Point”| Shkodër

Ngritja e “Volunteer Info Point” dhe paisja me infrastrukturën e nevojshme për ofrimin e shërbimit të informimit komunitar në Shkodër është pjesë e projektit “YOUth Acting” i cili financohet nga Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC dhe zbatohet nga Qendra Youth Act në partneritet me Qendra Aarhus Shkoder dhe Qendra E Grave Kukes. Projekti ...

Read More »