sqen

Njoftime

Thirrje e hapur për ekspert

FTESË PËR APLIKIM Thirrje e hapurShërbim ekspertize në takimet informuese në kuadër të projektit “Rinia Novatore dheSipërmarrëse” HyrjeQendra Youth Act, në mbështetje nga Agjencia Kombëtare e Rinisë është angazhuar në zbatimin eprojektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse”, i cili fillon më datë 14 Dhjetor 2022 dhe mbaron më13 Tetor 2023. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është promovimi i kulturës së sipërmarrjes ...

Read More »

Aktivitet Promovues – Kukës

Në zbatim të projektit “Të rinjtë për turizmin e aventurës”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe mbështetur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), i cili synon të mbrojë e të zhvillojë destinacionet turistike të bashkisë Kukës duke promovuar turizmin e aventurës si një trend për të rinjtë dhe jo vetëm, në datën në datë 2 dhjetor u zhvillua ...

Read More »

“Të rinjtë për turizmin e aventurës”

Qendra Youth Act, në mbështetje nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), u angazhua në zbatimin e projektit “Të rinjtë për turizmin e aventurës”, financuar nga programet e BE-së i cili filloi më datë 11 Prill 2022 dhe mbaron më 10 Dhjetor 2022. Projekti synoi të identifikojë destinacionet turistike të bashkisë Kukës duke promovuar turizmin e aventurës si ...

Read More »

Blog “Aktivizimi i të rinjve ndikon pozitivisht në shëndetin e tyre mendor”

Në një shoqëri të shëndoshë ka nevojë që të rinjtë të aktivizohen vazhdimisht dhe patjetër që kjo ndikon në mënyrë positive në shëndetin e tyre mendor. Shëndeti mendor në vetëvete është një përbërje e mirëqenies mendore, fizike, sociale dhe mirë-funksionuese për të gjithë shoqërinë. Nëse kemi një shëndet mendor të mirë kemi një lloj mirëqenie për të kontribouar jo vetëm ...

Read More »

Hapen aplikimet për edicionin e tretë të Panelit Rinor EYCA

A keni dashur ndonjëherë të përfshiheni në projekte ndërkombëtare dhe të ndihmoni në drejtimin e një organizate ndërkombëtare? Jeni të pasionuar për të ndarë zërat e bashkëmoshatarëve tuaj dhe për të folur në emër të të rinjve? Dëshironi të organizoni projekte që i japin një platformë të rinjve dhe inkurajojnë pjesëmarrjen qytetare? Nëse po, kjo mundësi është për ty. Kërkohen ...

Read More »

Guidë Turistike e qytetit të Kukësit

Kjo guidë turistike është prodhuar në kuadër të projektit Të rinjtë për turizmin e aventurës“, i cili zbatohet nga Qendra Youth Act, financuar nga Bashkimi Evropian dhe mbështetur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), i cili synon të mbrojë e të zhvillojë destinacionet turistike të Bashkisë Kukës duke promovuar turizmin e aventurës si një trend për të ...

Read More »