sqen

Njoftime

Local youth workshop – We are Europeans

Qendra Youth Act zhvilloi workshop-in “We are Europeans” me të rinj e studentë në ambientet e Universitetit Marin Barleti. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Regional Youth Compact for Europe” i cili është një inisiativë bashkëpunimi e nisur nga 14 organizata të shoqërisë civile nga vendet e Bashkimit Europian, Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë me qëllim rritjen e pjesëmarrjes ...

Read More »

Këshilli Rinor në takim me përfaqësues të Bashkisë Korçë

Në kuadër të projektit projektit “Lëvizim së bashku drejt aktivizmit rinor“, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Qendra Youth Act zhvilloi takimin 2-palësh mes përfaqësuesve të Bashkisë Korçë dhe Këshillit Rinor të qytetit. Takimi synoi forcimin e bashkëpunimit mes palëve dhe aktivizimin e të rinjve në vendimmarrje. Pikat kryesore ...

Read More »

Thirrje për praktikë

      Përshkrim “The Regional Youth Compact for Europe” është një iniciativë bashkëpunimi e nisur nga 14 organizata të shoqërisë civile nga vendet e Bashkimit Europian, Ballkanit Perëndimor dhe Turqia me qëllim rritjen e  pjesëmarrjes efekive të shoqërisë civile dhe organizatave rinore në procesin e integrimit në BE, dhe negociatave të pranimit përmes ndërtimit të kapaciteteve, ngritjes së vetëdijes ...

Read More »

Konferenca “Të rinjtë e Ballkanit perëndimor dhe Turqisë” | Beograd

Në datat 18,19 dhe 20 nëntor 2019 në Beograd, u zhvillua konferenca rajonale me temë: “Të rinjtë në Ballkanin perëndimor dhe Turqi“.  Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Youth Bank Hub for Western Balkans and Turkey” i financuar nga Bashkimi Europian dhe mbeshtetur nga Partners Albania for Change and Development, pjesë e të cilit është dhe Qendra Youth ...

Read More »

Studim Krahasues: A janë vendet e Ballkanit Perëndimor gati për BE?

Cfarë është përfshirja e Shoqërisë Civile në vendet e Ballkanit Perëndimor në Proceset e Negociatave të Pranimit dhe Integrimit në BE? Studim Krahasues « Civil Society in the Western Balkans: Përfshirja në proceset e negociatave të pranimit dhe integrimit në BE nga iniciativat në një Dialog të Strukturuar  » mund ti përgjigjet kësaj pyetje dhe shumë të tjerave. Ky studim është realizuar në kuadër të projektit ” Regional Youth compact for Europe” ...

Read More »

Rëndësia e Përfshirjes së të Rinjve në Projekte të Shoqërisë Civile

Në kuadër të projektit projektit “Lëvizim së bashku drejt aktivizmit rinor“, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP Albania), Qendra Youth Act zhvilloi dje në datë 18 Nëntor, trajnimin me temë “Rëndësia e Përfshirjes së të Rinjve në Projekte të Shoqërisë Civile”. Në trajnim u përfshinë 11 nxënës të Këshillit ...

Read More »