sqen

Njoftime

Prezantimi i Kartës Rinore dhe Kampit Rinor Rural | Selenicë

  29 Shtator 2023 – Së bashku me Stiven, anëtar i Panelit Rinor EYCA, dhe Maylindën zhvilluam një takim informues me maturantët e shkollës “Hajderin Beqari” në Selenicë, mbi Kartën Rinore Evropiane, Panelin Rinor dhe Kampin Rural Rinor. Diskutuam për përfitimet e kartës rinore si dhe kampin rinor rural, një projekt ambicioz që synon të mbledhë në Spanjë të rinj ...

Read More »

Pyetësor – Planifikimi i politikave rinore në Ballkanin Perëndimor – Shqipëri

Qendra Youth Act së bashku me organizatat partnere nga rajoni, në kuadër të projektit rajonal “Dialogu Rinor Rajonal për Evropën-RYDE”, financuar nga Bashkimi Evropian (BE) po kryen kërkime mbi prioritetet e të rinjve dhe pjesëmarrjen e tyre në procesin e krijimit të politikave rinore në Ballkanin Perëndimor.  Ky projekt po zbatohet në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë*, Mal të Zi, ...

Read More »

Thirrje e hapur: Shërbim ekspertize në jurinë e Konkursit Kombëtar mbi Sipërmarrjen Rinore

Qendra Youth Act, në mbështetje nga Agjencia Kombëtare e Rinisë është angazhuar në zbatimin e projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse”, i cili fillon më datë 14 Dhjetor 2022 dhe mbaron më 13 Tetor 2023. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është promovimi i kulturës së sipërmarrjes tek të rinjtë përmes nxitjes së ideve inovatore teknologjike, konkurrencës së barabartë dhe mbështetjes së ...

Read More »

Thirrje për të rinj pjesëmarrës në aktivitete mbi rritjen e kapaciteteve

Në kuadër të projektit BeWell@DIGITAL i financuar nga program Erasmus+, hapet thirrja për përzgjedhjen e pjesëmarrësve në aktivitete on-line mbi ngritjen e kapaciteteve për nxënës, studentë, si dhe të rinj të punësuar ose jo. Aktivitetet do të organizohen në formën e trajnimit on-line në kohëzgjatje prej 3 muajsh e cila do të kulmoj me kampin kombëtar të gjelbër jo-dixhital i organizuar ...

Read More »

Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë

KRYEMINISTRIA MINISTËR I SHTETIT PËR RININË DHE FËMIJËT  “Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë”   Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen e dytë për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor (KKR), si organ këshillimor, që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për rininë. Ftohen të gjithë kandidatët përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë, si dhe përfaqësues të këshillave studentorë, ...

Read More »

Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse – Newsletter 1

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” i cili financohet nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, publikon Newsletter nr 1. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është promovimi i kulturës së sipërmarrjes tek të rinjtë përmes nxitjes së ideve inovatore teknologjike dhe promovimit të modeleve të suksesshme në biznes. Ju ftojmë t’a lexoni. NEWSLETTER RINIA NOVATORE 1  

Read More »