sqen

Njoftime

Këshilli Rinor i Ambasadës së SHBA, hap thirrje për anëtarësime të reja

Nëse je një i ri apo e re midis moshës 16 dhe 25 vjeç që pëlqen punën vullnetare, dëshiron të angazhohesh në komunitetin tënd dhe kërkon të ngresh zërin mbi çështjet që prekin rininë shqiptare, kjo është një mundësi fantastike!Bëhuni pjesë e një prej organizatave rinore më aktive në Shqipëri! Këshilli Rinor i Ambasadës së SHBA-së në Shqipëri mbledh së ...

Read More »

Hapet thirrje për Vullnetarë pranë Qendrës Youth Act!

Qendra Jo-fitimprurese Youth Act, me fokus primar në fuqëzimin e rinisë shqiptare, zhvillon dhe organizon nga viti 2013 projekte të ndryshme që kanë lidhje me edukimin e të rinjve, trajnimin, punësimin, shkëmbimin kulturor, kreativitetin dhe mjedisin. Qendra Youth Act ka marrë licensën të administrojë Kartat Rinore Evropiane në Shqipëri krahas 36 vendeve të tjera evropiane për grupmoshën 14 – 30 ...

Read More »

Hapet thirrja për programin “Edukimi i punëkërkuesve të rinj në sektorin e shërbimeve financiare” për vitin 2023

“Edukimi i punëkërkuesve të rinj në sektorin e shërbimeve financiare” është një nga programet e Partnerëve Shqipëri, që kontribuon në rritjen e kapaciteteve të të rinjve shqiptarë në drejtim të njohjes së sektorit të shërbimeve financiare në vend, edukimit financiar, kërkesave për rekrutim, karrierës së punës në institucione si bankë, kompani auditimi, shoqëritë administruese të fondeve, institucionet e mikrofinancës etj,. ...

Read More »

Thirrje për të rinj pjesëmarrës – Trajnim për Aktivistët e Rinj mbi Demokracinë | Strasburg

Në kuadër të projektit “Democracy Here | Demokracia Now” , Departamenti i Rinisë i Këshillit të Evropës hap thirrjen për pjesëmarrës në trajnimin “Aktivistët e Rinj për Demokraci”. Trajnimi synon të zhvillojë kompetencat e aktivistëve të rinj në mbrojtjen dhe promovimin e demokracisë, të drejtave të njeriut dhe pjesëmarrjes së të rinjve dhe të krijojë një grup që do të përfshihet më ...

Read More »

Ftesë për aplikim për ekspert

Thirrje e hapur Shërbim ekspertize në aktivitetet Bootcamp dhe Scouting në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse”. Hyrje Qendra Youth Act, në mbështetje nga Agjencia Kombëtare e Rinisë është angazhuar në zbatimin e projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse”, i cili fillon më datë 14 Dhjetor 2022 dhe mbaron më 13 Tetor 2023. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është promovimi ...

Read More »

Manual Vullnetarizmi, projekti “YOUth Acting”

Qendra Youth Act në kuadër të projektit “YOUth Acting” ka realizuar Manualin Maratonë Vullnetare. Ky projekt financohet nga Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC dhe zbatohet nga Qendra Youth Act në partneritet me Qendra Aarhus Shkodër dhe Qendra E Grave Kukës. Ky manual i vjen në ndihmë të rinjve, përfaqësuesve të institucioneve të ndryshme, grupeve të tjera të interesit e ...

Read More »