sqen

Njoftime

“Community multi stakeholders` platforms “Monitoring Reforms Locally – Good Practice Becomes Our Practice”

Në kuadër të projektit “Regional Youth Compact for Europe” i cili është një inisiativë bashkëpunimi e nisur nga 14 organizata të shoqërisë civile nga vendet e Bashkimit Europian, Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë me qëllim rritjen e pjesëmarrjes efektive të shoqërisë civile dhe organizatave rinore në procesin e integrimit në BE, Qendra Youth Act zhvilloi aktivitetin “Community multi stakeholders` platforms “Monitoring Reforms Locally – ...

Read More »

Trajnim “Ndërgjegjësimi i nxënësve për të përballuar situatat e paparashikuara” – 29 tetor 2020, Mamurras

Në kuadër të projektit “New Start: Educate in Healthy, Safety and Security Environment”, financuar Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili zbatohet nga Bashkia Kurbin në partneritet me Qendrën Youth Act, u zhvillua me nxënësit e shkollës 9-vjeçare “Migjeni” në Mamurras, aktiviteti me temë “Ndërgjegjësimi i nxënësve për të përballuar situatat e paparashikuara si tërmeti dhe pandemia”. Gjatë këtij takimi psikologia bëri disa ...

Read More »

Apliko tani! Hapen aplikimet për edicionin e dytë të Panelit Rinor të EYCA

Kjo është një thirrje për të gjithë Anëtarët e Kartës Rinore Evropiane kudo në Shqipëri dhe Europë të moshës 18-29 vjeç! Bashkohu në Panelin Rinor të EYCA dhe ju mund të përfitoni: Një përvojë të shkëlqyer ndërkombëtare të mësuarit dhe punuarit me 9 të rinj të tjerë nga e gjithë Europa; Pjesëmarrje në evente – seminare, workshop dhe konferenca ndërkombëtare; Mbështetje për ...

Read More »

Argëtim nëpërmjet sportit – 30 tetor 2020, Mamurras

    Në zbatim të projektit “New Start: Educate in Healthy, Safety and Security Environment”, financuar Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili zbatohet nga Bashkia Kurbin në partneritet me Qendrën Youth Act, u zhvillua një aktivitet sportiv me pjesëmarrës nxënësit e shkollës 9-vjeçare “Migjeni” në Mamurras. Ky aktivitet synon përmirësimin e ambientit social e mjedisor për edukimin e nxënësve. Aktiviteti, ...

Read More »

Trajnim – Rëndësia e këshillimit të karrierës që në fëmijërinë e hershme

Në zbatim të projektit New Start: Educate in Healthy, Safety and Security Environment, financuar Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synon përmirësimin e ambientit social e mjedisor për edukimin e nxënësve të shkollës 9-vjeçare “Migjeni” në Mamurras, u zhvillua trajnimi i mësuesve mbi rëndësinë që ka këshillimi i zgjedhjes së karrierës që në fëmijërinë e hershme, si ...

Read More »

Aktivitet Rëndësia e Komunikimit Prindër-Fëmijë – 26 tetor 2020

Në zbatim të projektit “New Start: Educate in Healthy, Safety and Security Environment“, financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA), i cili synon përmirësimin e ambientit social e mjedisor për edukimin e nxënësve të shkollës 9-vjeçare “Migjeni” në Mamurras, u zhvillua një aktivitet informues e ndërgjegjësues me prindër të nxënësve të kësaj shkolle. Synimi i aktivitetit ishte njohja ...

Read More »