sqen

Uncategorized

I vetmi universitet në Shqipëri i vlerësuar shkëlqyeshëm

SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” ka përgjegjësinë përpara shoqërisë shqiptare që të ofrojë një cilësi të lartë të mësimit, të kërkimit dhe të shërbimeve; të demonstrojë se po bën përpjekjet e mundshme më të mira për të përdorur me efektshmëri burimet dhe të garantojë se standardet shtetërore të cilësisë janë përmbushur.   Sigurimi i cilësisë shtrohet me theks të veçantë edhe ...

Read More »