sqen

Projekte

Të rinjtë kundër Korrupsionit

Donatori: Public Affairs Section, U.S. Embassy –  Tirana, Albania Kohëzgjatja e Projektit: Tetor 2015 – Qershor 2016 Rreth projektit: Projekti synon ndërgjegjësimin e të rinjve për format e ndryshme të shfaqjes së korrupsionit në komunitet, informimin e tyre mbi mënyrat se si mund të luftohet korrupsioni, nxitjen e transparences dhe zbatimit të ligjeve. Të rinjtë do të angazhohen në trajnime, ...

Read More »

Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet Kartës Rinore Evropiane

Donatori: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) Kohëzgjatja e Projektit: Prill 2015 – Gusht 2015 Rreth projektit: Projekti synon fuqizimin e të rinjve duke informuar ata nëpërmjet Portalit Youth Act në lidhje me mundësi të ndryshme, vullnetarizmi, internshipi apo kurseve dhe projekteve evropiane në kuadrin e bashkëpunimit evropian. Projekti nëpërmjet fushatës promovuese synon të informojë 10.000 të rinj lidhur ...

Read More »

Karta Rinore Evropiane

Qendra Youth Act, nga shkurti 2015 ka licensën nga European Youth Card Association (EYCA) për të administruar, si operatore e vetme në Shqipëri, Kartën Rinore Evropiane, në formatin klasik Kartë Rinore dhe formatin e bashkë-brenduar Kartë Studentore dhe Rinore. Karta Rinore Europiane është një mjet ndërkomëtar që fuqizon të rinjtë duke ofruar zbritje në 36 vende të Evropës, përfshirë dhe Shqipërinë, në ...

Read More »