sqen

Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse

Donatori: Agjencia Kombëtare e Rinisë

Kohëzgjatja: Dhjetor 2022- Tetor 2023

Rreth projektit: Qëllimi i përgjithshëm i projektit është promovimi i kulturës së sipërmarrjes tek të rinjtë përmes nxitjes së ideve inovatore teknologjike dhe promovimit të modeleve të suksesshme në biznes.

1. Nxitje e frymës së sipërmarrjes dhe të vetëpunësimit përmes konkurrimit të barabartë dhe përballjes me kërkesat e mjedisit ekonomik.

2. Rritje e shkallës së shpërndarjes së njohurive si dhe e promovimit të modelit të suksesshëm në biznes për komunitetin rinor.