sqen

Author Archives: Sabina Borakaj

[email protected]

Erasmus+ Programme. Kohëzgjatja: Janar 2022 – Dhjetor 2023 Rreth projektit: Projekti [email protected] ka për qëllim përmirësimin e statusit të shëndetit mendor për të rinjtë (nga Shqipëria, Mali i Zi, dhe Bosnje Hercegovina), duke fuqizuar të rinjtë për të rritur aftësitë në rutinën e edukimin dixhital dhe zhvillimin e karrierës, krijimin e shërbimeve mbështetëse të këshillimit për shëndetin mendor dhe ngritjen e ...

Read More »

Të rinjtë për turizmin e aventurës

Donatori: Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) Kohëzgjatja:  Prill 2022 – Dhjetor 2022 Rreth projektit: Projekti synon të mbrojë e të zhvillojë destinacionet turistike të bashkisë Kukës, duke promovuar turizmin e aventurës si një trend për të rinjtë dhe jo vetëm. Virtual Tour, eksplorimi në terren dhe faqet sociale të EYCA do të jenë elementët kryesorë, të cilët do ...

Read More »

Krijohet “Volunteer Info Point” i parë në qytetin e Vlorës

Në kuadër të projektit “YOUth Acting”, është krijuar “Volunteer Info Point” i parë në qytetin e Vlorës, i cili do të jetë vendi ku të rinjtë do të kenë mundësi të organizojnë takime dhe aktivitete të cilat lidhen me vullnetararizmin. Ambienti u pajis me karrige, tavolina, laptop, baner dhe do të vihen në dispozicion të komunitetit rinor vullnetar për vijimin e ...

Read More »

Krijohet “Volunteer Info Point”në Korçë

Ngritja e “Volunteer Info Point” dhe paisja me infrastrukturën e nevojshme për ofrimin e shërbimit të informimit komunitar në Korçë, është pjesë e projektit “YOUth Acting” i cili financohet nga Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC dhe zbatohet nga Qendra Youth Act në partneritet me Qendra Aarhus Shkoder dhe Qendra E Grave Kukës. Projekti ...

Read More »

Aktivitet: Ngritje kapacitetesh për përfaqësuesit lokal të turizmit në Kukës

Në datën 8 Korrik, në kuadër të projektit “Të rinjtë për turizmin e aventurës” u zhvillua aktiviteti me temë “Ngritje kapacitetesh me përfaqësuesit e turizmit lokal”. Ky aktivitet synoi ngritjen e kapaciteteve të përfaqësuesve lokalë të turizmit por edhe të aktorëve të tjerë të përfshirë me qëllim maksimalizimin e efekteve të turizmit të aventurës, të promovimit efektiv të tij, të ...

Read More »

Krijohet “Volunteer Info Point” i parë në Kukës

Në kuadër të projektit “YOUth Acting”, është krijuar “Volunteer Info Point” i parë në qytetin e Kukësit, i cili do të jetë vendi ku të rinjtë do të kenë mundësi të organizojnë takime dhe aktivitete të cilat lidhen me vullnetararizmin. Një grup të rinjsh ishin prezent, për të parë nga afër Info Point e për të shënuar fillimin e aktivizimit ...

Read More »