sqen

Young People are Connecting to Life With EVS

erasmus+Partneri: Social Sciences University of Ankara

Donatori: EU/Erasmus+/Volunteering Activity (European Service Activity)

Kohëzgjatja e Projektit: Janar 2018 – Janar 2019

Rreth projektit: Projekti synon përmirësimin e kompetencave dhe aftësive të të rinjve vullnetarë nëpërmjet shkëmbimeve ndërkulturore, zhvillimit personal, kreativitetit etj.