sqen

Tekno Kreativitet

37731720_484343701978042_762018874387333120_n

Donatori: World Vision

Kohëzgjatja e Projektit: Maj 2018 – Shtator 2018

Rreth projektit: Projekti synon që përmes programeve trajnuese të rinjtë të ndërmarrnin inisiativa sipërmarrjeje të cilat sjellin një impakt pozitiv në shoqërinë lokale.  Ekspertë të fushës trajnuan të rinjtë mbi mënyrat e ngritjes dhe zhvillimit të një biznesi të suksesshëm, duke u përqëndruar në qëndrueshmërinë e tij dhe maksimizimin e efekteve sociale.