sqen

Studim Krahasues: A janë vendet e Ballkanit Perëndimor gati për BE?

600600p487EDNmain4377ALDA-Size-pic-Comparative-study

Cfarë është përfshirja e Shoqërisë Civile në vendet e Ballkanit Perëndimor në Proceset e Negociatave të Pranimit dhe Integrimit në BE? Studim Krahasues « Civil Society in the Western Balkans:

Përfshirja në proceset e negociatave të pranimit dhe integrimit në BE nga iniciativat në një Dialog të Strukturuar  » mund ti përgjigjet kësaj pyetje dhe shumë të tjerave.

Ky studim është realizuar në kuadër të projektit ” Regional Youth compact for Europe” dhe qëllimi i tij është t’u jap vendeve të Ballkanit të cilat janë të përfshira në procesin e pranimit në BE, elementë të shumtë në lidhje me bashkëpunimin midis autoriteteve dhe shoqërisë civile të cilët mund t’i ndihmojnë në këtë procedurë.

Në të vërtetë  Shoqëria Civile, me eksperiencë të fituar në fusha të caktuara, ka mundësinë të sjell analiza dhe metoda të cilat mund të mungojë në këto vende. Përmbushja e ardhshme e kapitujve 23 & 24 është pikërisht mundësia për të përfshirë shoqërinë civile në proces të vendimmarrjes.

Për publikun e gjerë, nenvizon vështirësitë me të cilat haset secili vend në këtë procedur por gjithashtu tregon dhe dinamikën e fundit përmes procesit dhe iniciativave të ndodhura gjatë viteve të fundit. Kërkimet dhe intervistat e bëra në këtë studim zbulojnë se ku dhe si veprimet qeveritare do të ishin më me shumë ndikim në marrëdhënien midis shoqërisë civile dhe autoriteteve ose mes shoqërisë civile dhe publikut të gjerë.

Për më shumë, autorët bëjnë një dallim nga njëra anë Serbia dhe Mali i Zi të cilat janë në fazë të avancuar të Integrimit në BE, nga ana tjetër Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova dhe Bosnje Hercegovina të cilat kanë nevojë për më shumë reforma për të përmbushur kërkesat e Europës.

Studimi është realizuar nga një ekip ekspertësh dhe është përkthyer në 4 gjuhë të cila përdoren në projektin “Regional Youth compact for Europe”.

Regional Youth Compact for Europe implementohet nga Center for Democracy Foundation, ALDA dhe Rrjeti Ballkanik për Demokraci Lokale,  CRTA, Youth Act dhe Sodem. Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Europian dhe Balkan Trust for Democracy, një projekt i Fondit Gjerman Marshall i Shteteve të Bashkuara.

 

AL: STUDIM KRAHASUES – Përfshirja e shoqërisë civile në monitorimin e procesit të anëtarësimit në BE dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor – prej projekteve fillestare deri dialogu i vendosur (PDF)

EN: COMPARATIVE STUDY – CIVIL SOCIETY IN THE WESTERN BALKANS:
Involvement in the EU Accession Negotiation and EU Integration Processes from Initiatives to a Structured Dialogue
 (PDF)

MK: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА – ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН:
Учество во следење на процесот на пристапни преговори во ЕУ – од почетни иницијативи до воспоставен дијалог
 (PDF)

RS: KOMPARATIVNA STUDIJA – CIVILNO DRUŠTVO ZAPADNOG BALKANA:
Praćenje pristupnih pregovora i EU integracije – od početnih inicijativa do izgrađenog dijaloga
 (PDF)