sqen

Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse – Newsletter 2

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” i cili financohet nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, publikon Newsletter Nr 2.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është promovimi i kulturës së sipërmarrjes tek të rinjtë përmes nxitjes së ideve inovatore teknologjike dhe promovimit të modeleve të suksesshme në biznes.

Ju ftojmë t’a lexoni.

Newsletter 2 – RINIA NOVATORE DHE SIPERMARRESE