sqen

Krijimi i Rrjetit të Ballkanit Perëndimor për Mbështetjen dhe Këshillimin e Rinisë në Epokën Dixhitale

Si pjesë e projektit BeWell@Digital Organizata Ndërkombëtare e Shëndetësisë Rinore (YHO) së bashku me Qendra Youth Act, Institutin Savremenih Tehnologija Crne Gore (IMTM), Epistemoniki etaireia vioiatrikis pliroforikis kai pliroforikis ygeias (IMTM), Drustvo za borbu protiv side crne gore udzenje (CASruzen) dhe za omladinski razvoj (PRONI), është krenare të njoftojë krijimin e Rrjetit të Ballkanit Perëndimor për Mbështetjen dhe Këshillimin Rinor në ERA Dixhitale.

Rrjeti lidh tre qendra konsultative rinore në Podgoricë, Mal të Zi, Brçko, Bosnje dhe Hercegovinë dhe Tiranë, Shqipëri, të ngritura me qëllim të inkurajimit të mbështetjes konsultative bashkëmoshatare mes të rinjve në zonat lokale dhe destigmatizimit të temave të lidhura me shëndetin mendor dhe shërbime si dhe nxitja e pjesëmarrjes aktive të të rinjve me më pak mundësi në shoqërinë dixhitale të Ballkanit.

Qendrat drejtohen nga koordinatorët e organizatat partnere të projektit, megjithatë, konsulentët do të jenë vullnetarë të rinj, të cilët kanë kaluar nëpër një trajnim intensiv këshillues dhe konsultativ për ngritjen e kapaciteteve dhe do të punojnë në qendra për të paktën një vit.

Youth Act është krenar që është pjesë e kësaj sipërmarrjeje të rëndësishme dhe që kontribuon në ndryshime pozitive në shoqëri.

Ky projekt është financuar nga Erasmus+.