sqen

#DoMoreBeMore – Together for youth empowerment

Donatori: Kongresi Rinor Kombëtar dhe Bashkia Tiranë

Kohëzgjatja: Maj- Dhjetor 2022

Rreth projektit: Qëllimi i këtij projekti është promovimi i praktikave dhe i nismave evropiane tek të rinjtë shqiptarë, duke u dhënë atyre mundësi të barabarta me bashkëmoshatarët e tyre në vende të ndryshme të Evropës, nëpërmjet shërbimeve dhe programeve të Kartës Rinore Evropiane.