sqen

“Community multi stakeholders` platforms “Monitoring Reforms Locally – Good Practice Becomes Our Practice”

WhatsApp Image 2020-11-16 at 16.44.06

Në kuadër të projektit “Regional Youth Compact for Europe” i cili është një inisiativë bashkëpunimi e nisur nga 14 organizata të shoqërisë civile nga vendet e Bashkimit Europian, Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë me qëllim rritjen e pjesëmarrjes efektive të shoqërisë civile dhe organizatave rinore në procesin e integrimit në BE, Qendra Youth Act zhvilloi aktivitetin “Community multi stakeholders` platforms “Monitoring Reforms Locally – Good Practice Becomes Our Practice” me përfaqësues të organizatave rinore, përfaqësues së Universitetit “Barleti” e të rinj vullnetarë. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte diskutimi mbi sfidat me të cilat përballet sipërmarrja rinore, perspektivat e tregut të punës, angazhimi rinor, reformat integruese në BE etj. në kushtet e një realiteti virtual që ka sjellë edhe pandemia Covid-19.

WhatsApp Image 2020-11-16 at 12.28.33