sqen

Aktivitet me temë: Piktura – Art is fun

PHOTO-2018-07-12-13-34-40_1

Në datën 12 Korrik, në kuadër të zbatimit të projektit “TheSociAL Community House” të financuar nga IADSA, Youth Act në bashkëpunim me Bashkinë e Roskovecit në Qendren SociAL Komunitare zhvilluan aktivitetetin me temë: “Piktura –Art is fun”.

Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës të qytetit të Roskovecit dhe studentë të Univeristetit Marin Barleti.

Pjesëmarrësit shkëmbyen idetë e tyre përsa i përket aktiviteteve kulturore artistike dhe pikturuan sëbashku me tematikë Gjithëpërfshirjen: “Të gjithë të rinjtë janë të barabartë”.

PHOTO-2018-07-12-13-33-46

PHOTO-2018-07-12-13-49-45

PHOTO-2018-07-12-13-49-50