sqen

Zhvillohet aktiviteti “Piktorët e vegjël” në kuadër të projektit “New Start” – 19 tetor 2020

IMG_4010

Në zbatim të projektit “New Start: Educate in Healthy, Safety and Security Environment”, financuar Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synon përmirësimin e ambientit social e mjedisor për edukimin e nxënësve të shkollës 9-vjeçare “Migjeni” në Mamurras, u zhvillua një aktivitet kulturor i cili synoi të njihte nxënësit me veçoritë dhe detajet e artit figurativ si dhe të evidentonte talentet e reja në pikturë e art në përgjithësi. Në aktivitet ishin pjesëmarrës rreth 20 nxënës, përfaqësues të të gjitha niveleve.

Ky aktivitet ishte një ndërthurje e elementëve që synuan ngritjen e kapaciteteve të nxënësve mbi rëndësinë e artit për të përmirësuar format shprehëse e përfshirjen shoqërore, me punën praktike gjatë së cilës nxënësit me anë të temës së lirë shprehën mendimet e tyre mbi tolerancën dhe paqen. Në fund të trajnimit u shpërndanë edhe shpërndanë edhe certifikata për pjesëmarrësit.

IMG_40421

IMG_4016 IMG_4026 IMG_4029

IMG_4051 IMG_40761