sqen

“Youth for change” – Newsletter Nr. 3

Untitleddd

 

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit “YOUth FOR CHANGE” i cili financohet nga Lëviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC , publikon Newsletter Nr.3. Projekti synon ndërgjegjësimin dhe rritjen e shkallës së përfaqësimit të të rinjve në qeverisjen vendore me synim angazhimin në procese vendimmarrëse dhe aktivitete vullnetare.

Për më shumë informacion rreth këtij materiali ju duhet të klikoni  NO. 3 YOUTHACT