sqen

YOUth Acting

Donatori: Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe me mbështetjen financiare të Lëviz Albania

Kohëzgjatja: Dhjetor 2021 – Shkurt 2023

Rreth projektit: Ky projekt ka për qëllim të rrisë dhe fuqizojë rolin e të rinjve në vullnetarizëm si dhe të forcojë bashkëpunimin institucional për njohjen dhe mbështetjen e vullnetarizmit.