sqen

Youth Act është në kërkim të vullnetarëve entuziastë

volunteer-logo-sized-to-6.9x3

Qendra jo-fitimprurëse Youth Act me fokus primar në fuqizimin e rinisë shqiprare, zhvillon dhe organizon nga viti 2013 projekte të ndryshme që kanë lidhje me edukimin e të rinjve, trajnimin, punësimin, shkëmbimin kulturor, kreativitetin dhe mjedisin. Qendra Youth Act ka marrë liçensën të administrojë Kartën Rinore Evropiane në Shqipëri krahas 36 vendeve të tjera evropiane për grupmoshën 14-30 vjeç.

Dëshironi t’i bashkoheni Qendrës Youth act?

Youth Act është në kërkim të vullnetarëve, të të rinjve entuziastë, të përgjegjshëm dhe aktivë.

Detyrat e vullnetarëve:

– Të ndihmojnë në detyrat e përditshme të qendrës: përkthime, publikime etj.

– Të vijnë në aktivitetet promovuese të kartës në universitete, shkolla të mesme dhe në aktivitetet të ndryshme promocionale.

– Të bëjnë promocion të kartës në terren tek nxënës, studentë dhe të rinj.

– Të informojnë të rinjtë për të shërbimet e kartës rinore dhe të ndihmojnë në plotësimin e formularëve.

– Të bëjnë takime me biznese dhe të lidhin marrëveshje për të përfituar 10% – 100% ulje për përdoruesit e kartës.

Kualifikimet

– Preferohet mosha 14-30 vjeç.

– Preferohen njohuri të programeve bazë kompjuterike.

– Preferohet të kenë njohuri të gjihës angleze dhe italiane.

– Të kenë aftësi në organizim dhe komunikim.

– Të jenë të aftë të punojnë në grup.

Të gjithë vullnetarët që do të kontribuojnë pranë qendrës Youth Act do të pajisen me Letër Rekomandimi. Kandidatët e interesuar të dërgojnë një letër motivimi në adresën e emailit [email protected]. Personat e përzgjedhur do të intervistohen dhe do t’u prezantohen angazhimet ditore pranë Qendrës Youth Act.