sqen

Të rinjtë për turizmin e aventurës

Donatori: Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP)

Kohëzgjatja:  Prill 2022 – Dhjetor 2022

Rreth projektit: Projekti synon të mbrojë e të zhvillojë destinacionet turistike të bashkisë Kukës, duke promovuar turizmin e aventurës si një trend për të rinjtë dhe jo vetëm. Virtual Tour, eksplorimi në terren dhe faqet sociale të EYCA do të jenë elementët kryesorë, të cilët do të luajnë një rol të rëndësishëm në promovimin e tij.