sqen

Seminar: “Nxitja e pjesëmarrjes rinore nëpërmjet Kartës Rinore Evropiane” | Strasbourg, Francë

unnamed (12)

Përfaqësues të Qendrës Youth Act morën pjesë në seminarin e organizuar nga EYCA dhe Këshilli Europës në Strasbourg, Francë me temë: Zbulimi i modeleve të ndryshme të pjesëmarrjes demokratike: nxitja e pjesëmarrjes rinore nëpërmjet #EuropeanYouthCard.  Qëllimi i këtij seminari ishte të ofronte hapësirë për debat dhe njohjen e formave të ndryshme mbi të cilën të rinjtë do të bëjnë që të dëgjojet zëri i tyre. Veç kësaj, zbulimi i mënyrës se si Karta Rinore Evropiane mund të jetë një mjet për të inkurajuar të rinjtë të bëhen pjesë aktive në të gjithë nivelet.

unnamed (13) unnamed (14) unnamed (15)