sqen

Program akademik në Vienë | Shkurt 2018

stock-photo-st-stephens-church-112868985

Shkollë dimërore për Studime Historike Kulturore

“Zbulimi i Modernitetit ”
Vendi: Vienë / Austri
Datat: 3 – 16 Shkurt  2018

Afati i fundit për të aplikuar: 30 Nëntor 2017

Shkolla dimërore për Studime Historike Kulturore do të zhvillohet në Vienë, kryeqytetin e ish Monarkisë së Habsburgut ( dhe Austrisë së sotme) ku gjurmët e kulturës së shquar të shekullit 19 dhe fillim shekulli 20 janë akoma të dukshme.

Programi dy javor kombinon kurse të klasit të parë akademik me një program të gjerë social dhe kulturor.  Ky program unik përbëhet nga leksione të nivelit të lartë në mëngjes dhe ekskursione të udhëhequra në qytetin e Vienës, dhe në muze të ndryshme pasdite. Jashtë kornizës së klasave, Viena ofron shumë mundësi për të eksploruar muze dhe pamje të tjera  të tillasi Katedralja Shën Stefan, Pallati Perandorak dhe Thesari.

Mjedisi akademik i kursit inkurajon shkëmbimin ndërkulturor dhe social dhe favorizon mirëkuptimin e ndërsjelltë brenda studentëve ndërkombëtar. Pjesëmarrësir kështu zgjerojnë horizontin e tyre, takojnë koleg nga fusha të ndryshme studimi, bëjnë miq të mirë dhe krijojnë lidhje për të ardhmen e tyre profesionale.

Duke patur parasysh aspektin ndërkulturor dhe ndërdisiplinor të universitetit: shkolla e dimrit mund të jetë e interesuar për studentët nga të gjitha fushat e studimit, sidomos me  interes të veçantë studentët të cilët studiojnë në këto fusha: Histori, Studime Kulturore, Art, Letërsi,Psikologji, dhe Shkenca Politike.
Kurset

Shkolla e dimrit ofron 4 kurse përbëjnë 4 kredite ECTS që korinspondojnë me 32 orë kontakte. Çdo orë kontakti përbëhet nga 45 minuta mësim në klasë. Gjatë programit dy javor, studentët mund të marrin pjesë në dy kurse dhe të fitojnë deri në 8 kredite. Pjesëmarrësit e suksesshëm do të marrin një kopje të shkruar nga universiteti i Vienës.

Aplikimi

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentat e mëposhtme:

  1. formularin e aplikimit
  2. deklaratën e qëllimit
  3. transkriptin e regjistrimit
  4. dy fotografi ( si fotografi pasaporte)
  5. vërtetim të pagesës prej 300€

Materialet e aplikimit duhet të dërgohen në adresën e mëposhte:

Innovationszentrum

Universität Wien GmbH Sommerhochschule

Campus of the University of Vienna

Alser Strasse 4/Hof 1/Tuer 1.16

1090 Vienna

Austria

Tarifa

Tarifa e programit arrin vlerën e 1,200€  dhe përfshin regjistrimin, ndjekjen e programit dhe të gjitha eskursionet e planifikuara. Pjesëmarrësit janë përgjegjës për çdo kosto shtesë për  jetesën dhe udhërimin. Studentët e jashtëm duhet të paguajnë një tarifë shtesë prej 19,20 € për t’u pranuar në Universitetin e Vienës e cila mbulon siguracionin.

Pagesa duhet të bëhet në këtë llogari:

Innovationszentrum Universität Wien GmbH

Sommerhochschule

Bank: Bank Austria

BIC: BKAUATWW

IBAN: AT57 1100 0002 8224 0100

Më shumë interes rreth shkollës dimërore për Studime Historike Kulturore mund të gjeni në faqen zyrtare shs.univie.ac.at/winterschool ose duke klikuar WS_Folder_2018
Për pyetje ju lutem kontaktoni në adresën: [email protected] 

Kjo mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të shkuar në Vienë dhe të bëheni pjesë e programit dy javor me studentë nga gjithë bota.