sqen

Create Union with Volunteerism

erasmus+

Partneri: E-Genclik Association/Turqi

Donatori: EU/Erasmus+/Volunteering Activity (European Service Activity)

Kohëzgjatja e Projektit: Qershor 2017- Dhjetor 2017

Rreth projektit: Projekti synon përmirësimin e kompetencave dhe aftësive të të rinjve vullnetarë nëpërmjet shkëmbimeve ndërkulturore, zhvillimit personal, kreativitetit etj.