sqen

BeWell@DIGITAL

Erasmus+ Programme.

Kohëzgjatja: Janar 2022 – Dhjetor 2023

Rreth projektit: Projekti BeWell@DIGITAL ka për qëllim përmirësimin e statusit të shëndetit mendor për të rinjtë (nga Shqipëria, Mali i Zi, dhe Bosnje Hercegovina), duke fuqizuar të rinjtë për të rritur aftësitë në rutinën e edukimin dixhital dhe zhvillimin e karrierës, krijimin e shërbimeve mbështetëse të këshillimit për shëndetin mendor dhe ngritjen e kapaciteteve dhe mundësive të reja të punësimit në arenën dixhitale të punësimit.

Website: https://bewelldigital.net/