sqen

Tre të rinj nga Qendra Youth Act vizitë studimore në Tibilis, Gjeorgji

Rreth 20 të rinj nga shtete të ndryshme të Evropës, ndër të cilët tre prej tyre nga Qendra Youth Act janë bërë pjesë e Vizitës Studimore në Tibilis, Gjerogji e cila u zhvillua në datat 11-14 Maj 2023. Ky aktivitet u fokusua në shkëmbimin e praktikave më të mira, përjetimin e mjediseve dhe kulturave të reja, si dhe njohjen me punën e brendshme të palëve të interesuara në nivel kombëtar. Nëpërmjet vizitës studimore, u synua fuqizimi i pjesëmarrësve për të marrë pjesë në dialog ndërkulturor për shëndetin dhe të drejtat e njeriut dhe të krijonin një plan bashkëpunimi për të rinjtë në nivel evropian.

Programi ishte organizuar si një përzierje e sesioneve edukative dhe vizitave tek institucionet përkatëse për të ndarë eksperiencën e tyre rreth kësaj fushe. Një takim shumë i rendësishëm dhe i vlefshëm për të rinjtë pjesëmarrës ishte ai me përfaqësuesit e UNICEF në zyrat e tyre.

Ky aktivitet është pjesë e Planit Vjetor të Punës të mbështetur nga Fondacioni Rinor Evropian dhe u realizua nga Organizata e Shëndetit për të Rinjtë në të cilën Qendra Youth Act është partner.