sqen

Dy të rinj nga Qendra Youth Act ndjekin “Konferencën e 9-të të Politikave të Alkoolit” në Oslo

Në datat 15-18 Qershor, dy të rinj nga Qendra Youth Act, morën pjesë në “Konferencën e 9-të të Politikave të Alkoolit” në Oslo ,e cila u organizua nga Organizata Rinore Ndërkombëtare e Shëndetësisë, në të cilën Qendra Youth Act është anëtare.

Në ditën e parë të rinj nga vende të ndryshme diskutuan dhe ndanë mendimet e tyre rreth alkoolit dhe pasojat negative që i sjell ai shëndetit dhe shoqërisë në përgjithësi.

Në ditën e dytë morën pjesë në workshopin “Living with alcohol related problems and recovery” ku ish të alkolizuar folën rreth eksperiencës së tyre me alkoolin dhe si ja dolën të mos jenë më preh e ndikimit te tij.

Në ditën e tretë dhe të fundit të seminarit, u zhvillua një workshop mbi ndikimin që ka komunikimi social në media në ndërgjegjësimin e të rinjve kundër alkoolit, dhe mbi të gjitha çfarë mund të bëjë Europa për marketingun dixhital të alkoolit.

Përshtypjet e pjesëmarrësve:

” Një eksperiencë e re, fantastike nga e cila mësova shumë mbi angazhimin rinor në nivel europian”.

Iris Asa

Një mundësi shumë e mirë, për të njohur të rinj nga shtete të tjera si dhe për të parë konkretisht ecurinë e inisiativave rinore të cilën do e ndaj me të rinjtë shqipëtar”.

Orlando Brahimi