sqen

Shëndeti mendor tek të rinjtë | BeWell@Digital

Ky blog publikohet në kuadër të projektit “BeWell@Digital” i financuar nga Erasmus+

Grupet e vetë-ndihmës kanë një rëndësi të veçantë, pasi ato nxisin marrëdhëniet njerëzore dhe rëndësinë e mbështetjes reciproke, për të përmirësuar cilësinë e jetës së individëve dhe të komunitetit. Vlera e vetë-ndihmës bazohet në intuitën se “kushdo që është pjesë e problemit është pjesë e zgjidhjes”. Adoleshentët, duke u mbledhur vullnetarisht dhe spontanisht, përmes ndihmës së ndërsjelltë, mund të arrijnë qëllimet e rritjes personale. Të rinjtë si një grup njerëzish që kanë zgjedhur vullnetarisht dhe në mënyrë të pavarur të jenë të barabartë, rreth një teme ose problemi të përbashkët, në dëshirën për ta trajtuar atë me të tjerët. Ata ndajnë përvojat, informacionin dhe strategjitë e zgjidhjes, duke e zbuluar veten si një burim potencialesh, për shokët e grupit dhe për të gjithë komunitetin e tyre. Rini e bashkuar për të krijuar solidaritet, shkëmbim përvojash dhe rritje të aftësive individuale dhe kolektive, në liri dhe autonomi. Grupi i vetë-ndihmës është një kohë, një vend, një hapësirë ​​ku ju të rinj mund të ndjeheni të lirë të shprehni ndjenjat, emocionet, mendimet tuaja dhe ku mund të flisni për jetën tuaj duke e rilexuar me sytë e dëgjuesit. Për disa dekada, Web-i nuk është më vetëm një hapësirë ​​​​për të punuar dhe shkëmbyer informacione në kohë reale, por është bërë gjithashtu, pikë referimi për komunitetin shkencor që shpërndan dhe informon popullsinë botërore për zbulimet dhe metodologjitë e reja në përdorim ndaj mirëqenies psiko-fizike. Prandaj, nga nevoja në rritje për të globalizuar një burim të rëndësishëm si mbështetja psikologjike, faqet e shumta të internetit kanë filluar t’u drejtohen njerëzve në një perspektivë të vetëndihmës. Në fakt, është e mundur të gjesh tema të shumta vetë-ndihme në internet që kanë të bëjnë me:

  • çrregullime e ushqyerjes;
  • marrëdhëniet prind-adoleshent;
  • fobitë dhe ankthet;
  • orientimi në shkollë punë;
  • mosfunksionimet seksuale;
  • komunikim i sigurt;
  • rregullime të humorit;
  • vështirësi në të nxënë dhe çrregullime zhvillimore.