sqen

Guidë Turistike e qytetit të Kukësit

Kjo guidë turistike është prodhuar në kuadër të projektit Të rinjtë për turizmin e aventurës“, i cili zbatohet nga Qendra Youth Act, financuar nga Bashkimi Evropian dhe mbështetur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), i cili synon të mbrojë e të zhvillojë destinacionet turistike të Bashkisë Kukës duke promovuar turizmin e aventurës si një trend për të rinjtë dhe jo vetëm.