sqen

Aktiviteti me teme: “Demokracia dhe Qeverisja e mire”

unnamed (5)

Qendra Youth Act, ne kuader te zbatimit te projektit te IADSA-s  “The SociAL Community House” ne bashkepunim me Bashkine e Roskovecit zhvilloi aktivitetin me teme: “Demokracia dhe Qeverisja e mire”.

unnamed (1)