sqen

Aktivitet me temë: Strategjia e Qendres SociAL Komunitare

IMG-2720

Në kuadër të zbatimit të projektit “TheSociAL Community House” të financuar nga IADSA në bashkëpunim me Bashkinë e Roskovecit në Qendren SociAL Komunitare në datë 12 korrik

Ekspertë nga Qendra Youth Act mentoruan Aktivitetin me temë:

  1. Strategjia e Qendres SociAL Komunitare

Diskutim me punonjës të Bashkisë dhe ekspertë të Youth Act mbi strategjine e Qendres SociAL Komunitare per dy vitet ne e ardhshme. Ku u shkëmbyen idetë si të bëjmë një plan strategjik të funksionojë sa më mirë për të rinjtë dhe njerëzit në qytetin e Roskovecit.

PHOTO-2018-07-12-13-50-00_1 PHOTO-2018-07-12-13-50-00_2 PHOTO-2018-07-12-13-50-01