Bursa për studentët në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke

 

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke.
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime
– Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie


Kohëzagjatja e bursave:
– Bachelor (5 muaj);
– Master (5 muaj);
– PhD (5 muaj)
– Staf akademik për mësimdhënie (7 ditë)


Fushat e studimit:
Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruara nga Universiteti Masaryk klikoni në adresën:
http://cic.muni.cz/…/inc…/courses-for-international-students
Bursat përfshijnë:
– Kompensimin mujor (800 EUR në muaj për studentët);
– Kompensimin ditor (140 EUR në ditë për stafin);
– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm
Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus+ nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.
Procedura e Aplikimit dhe Dokumentat e nevojshme për aplikim:
Gjithë aplikimi është online.
Hapat për plotësimin e formularit janë si më poshtë:
Hapi 1 i aplikimit:
– Klikoni në linkun e formularit të aplikimit:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-incoming

– Tek fusha “ Cycle” zgjidhni opsionin “Erasmus+ (outside Europe)
– Fushën “Level of study/cooperation” zgjidhni llojin e mobilitetit që do të aplikoni “Master”
– Në fushen “Country: zgjidhni opsionin “Albania”
– Në fushën e “Partner Institution” do të zgjidhni “University of Tirana”
– Ne fushën e fundit “Agreement through which to apply” do të zgjidhni të vetmën mundësi që shfaqet, “University of Tirana (2015-17)” duke e klikuar atë
– Pas kësaj klikoni në butonin “Create new application”.

Hapi 2: Plotësoni formularin me të dhenat tuaja dhe ngarkoni të gjithë dokumentacionin e nevojshëm.

Dokumentat e nevojshme për aplikim:
– Foto personale në përmasat e pasaportës;
– Letër motivimi (në gjuhën angleze);
– Kopje e pasaportës;
– Listë notash (në gjuhën angleze);
– CV(në gjuhën angleze);
– Certifikata e gjuhës së huaj*
– Temën e kërkimit (vetëm për aplikantët PhD)
– Letër pranimi papaprak nga Universiteti Masaryk (vetëm për studentët PhD dhe stafin)
* Mbi certifikatën e gjuhës së huaj: Niveli minimal i kërkuar për njohjen e gjuhës angleze nga aplikantët është B2. Çertifikatat e njohura prej tyre mund t’i gjeni këtu: http://bit.ly/1ljbOvR

Afati për aplikim: 28 Shkurt 2017
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në Zyrën për Marrëdhëniet me Jashtë në adresën: [email protected]
Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!